ProjelerÖNCELİĞİMİZ GÜVEN, SORUMLULUĞUMUZ GÜVENCE
ÖNCELİĞİMİZ GÜVEN, SORUMLULUĞUMUZ GÜVENCE

Bakanlık Projeleri
Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem
Doğal Afetler Sigorta Kurumu, zorunlu deprem sigortası sisteminin yürütülmesinden sorumlu kurum olarak ; Depremden etkilenenlere güvence ve dayanışma sağlamada önemli bir yapı; Toplumu afetler karşısında ayağa kaldırmada öncü rol üstlenen bir kurumdur. DASK, depreme karşı hazırlıklı olmayı, depremin neden olabileceği can ve mal kayıplarını azaltmayı, depremden sonra hayata devam edebilmeyi sağlayacak eğitim faaliyetleri içinde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden birisi de DERSİMİZ DEPREM, YAŞASIN ÖNLEM projesidir. Proje, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu arasında imzalanan işbirliği anlaşması gereğince geliştirilmiştir.
1.09.2018 00:00:00

Proje Detay...

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB)
ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB)

Bakanlık Projeleri

Her çocuk gibi engeli olan çocuklar da becerilerini geliştirip düşlerini gerçekleştirmek için kaliteli eğitime ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda engeli olan çocukların topluma verebileceği pek çok katkı bulunmaktadır. Onlara erken yaşlarda kapsayıcı eğitim hizmetinin sunulması, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında kilit bir rol oynayacaktır.Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in işbirliğinde uygulanacak uluslararası fon kaynaklı bir projedir.
29.05.2017 00:00:00

Proje Detay...

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ (MEB)
YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ (MEB)

Bakanlık Projeleri
Eğlenerek Öğreniyorum, Sağlıklı Büyüyorum.
Temel eğitim çağındaki çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlayan projede bugüne kadar toplam 6 milyondan fazla çocuk, aile ve eğitimciye ulaşılmıştır. Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir eğitim projesi olan Yemekte Denge, 8. yılında uygulandığı il sayısını yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde 15’e çıkartarak, toplamda 750 okulda öğrencilerle buluşuyor. Geçen yıl proje kapsamında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik amacıyla gerçekleşen hizmet içi eğitimle 1000 öğretmene temel beslenme eğitimi verildi. Bu yıl 1000 öğretmen daha aynı eğitimi alacak. Ayrıca okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikâye kitabı çocuklarla buluşacak.
1.09.2011 00:00:00

Proje Detay...

SAĞLIKLI ADIMLAR PROJESİ (MEB)
SAĞLIKLI ADIMLAR PROJESİ (MEB)

Bakanlık Projeleri
Sağlıklı Adımlar
Milli Eğitim Bakanlığı ve Nestle işbirliğiyle 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Beslenebilirim Beslenme Eğitim Programı adıyla hayata geçirilen proje, 2017 itibariyle Sağlıklı Adımlar Projesi adı altında yürütülüyor. Proje ile çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivite konusunda farkındalığın geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında ilkokul üçüncü sınıf öğretmenlerine ve velilere de eğitim seminerleri veriliyor. Bugüne kadar 13 ilde 66 devlet okulunda uygulanan proje kapsamında öğrenciler Hayat Bilgisi ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerinde yılda toplam 32 saat sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında eğitim aldı.
1.09.2012 00:00:00

Proje Detay...


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP