BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Enerji Yönetimi Bina Bilgi Formu

Enerji Yönetimi Bina Bilgi Formu

KAMU KURUMLARININ ENERJİ YÖNETİMİ BİNA BİLGİ FORMU
UYGULAMA KILAVUZU

2010-2023 yılları arasını kapsayan Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 2012-2023 yılları arasını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 2019-2023 dönemini kapsayan On birinci Kalkınma Planı ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler tanımlanmıştır. Ayrıca, Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi gereği kamu kurum kuruluşların, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin hizmet ve ticari amaçlı binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır.

Bursa Valiliği bünyesinde enerji yönetim hizmetlerini daha efektif yürütmek, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi kapsamında tanımlanan hedefleri sağlamak amacıyla enerji yönetim faaliyetlerini, enerji verimliliği önlemlerini ve etüt çalışmalarını enerji yönetim birimleri koordinatörlüğünde gerçekleştirmek amacıyla kamu binalarının envanter çalışması yapılması amacıyla "KAMU KURUMLARININ ENERJİ YÖNETİMİ BİNA BİLGİ FORMU" ve "KAMU KURUMLARININ ENERJİ YÖNETİMİ BİNA BİLGİ FORMU UYGULAMA KLAVUZU" hazırlanmıştır.

KAMU KURUMLARININ ENERJİ YÖNETİMİ BİNA BİLGİ FORMU bir kurum bünyesindeki il geneli tüm ilçelerinde bulunan bütün kurum/binalarını tespit etmek amacıyla kullanılacaktır.

Örneğin; Bursa Müftülüğünün il geneli tüm ilçelerindeki tüm kurum binaları bu form ile belirlenecektir.


BENZER İÇERİKLER

Etüt Teknik Şartnamesi

Şarj İstasyonu Tevsik Belgesi

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi Onayı

Yapım, Bakım, Onarım Anketleri