BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 metrekare ve üzeri) Kamu Binaları için Cumhurbaşkanlığı 18.08.2015 tarih ve 2019­18 sayılı genelgesi uyarınca 2023 yılının sonuna kadar asgarî %15 Enerji Tasarrufu sağlamaları gerekmektedir.

27.10.2011 tarih 27097 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Enerji Kaynakları ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair yönetmeliğin 9.maddesi 1.fıkrası gereği Kamu Kurumları çalışanları arasında Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip birisi enerji Yöneticisi olarak görevlendirilir. Çalışanlar arasında görevlendirmenin mümkün olmadığı hâllerde Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden sözleşme yapılmak sureti ile hizmet alınır.

Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip bir kişi tarafından verilebilecek hizmet 3 (üç) bina ile sınırlıdır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde birden fazla binanın bulunması halinde bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı inşaat alanı toplamı olarak kabul edilir. Görevlendirilen Enerji Yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilir.

Enerji Yöneticisi görevlendirmesi amacıyla şirketler ile yapılacak olan Enerji Yöneticisi Sözleşmesi ve Ekleri aşağıdaki 'EKLER' bölümünde sunulmuştur. Kamu Kurum ve Kuruşları ve Yerel Yönetimler, bünyesinde Enerji Yöneticisi Sertifikalı personel bulunmaması durumunda, mevzuat gereği ihtiyacı olan Enerji Yöneticisini Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarından ekteki sözleşme ile hizmet alımı yapmalı ve süreci Bursa Valiliği İl Enerji Yönetim Birimi koordinesinde tamamlamalıdır.

EKLER
Enerji Yöneticisi Sözleşmesi ( pdf | doc )
Ek-1: Enerji Yöneticisi Bilgi Formu ( pdf | xls )
Ek-2: Bina Bilgisi Listesi ( pdf | xls )
Ek-3: Kamu Binaları Bilgi Formu ( pdf | doc )
Ek-4: Personel Gizlilik Taahhütnamesi ( pdf | doc )

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Yenilenebilir Enerji Tevsik Belgesi

Kurumlara Ait Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri

Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

Enerji Yönetim Birimi Yol Haritası