BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Kurumlara Ait Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri

Kurumlara Ait Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri

27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi 2'inci fıkrasında "Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi hizmetlerini daha efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde merkezî enerji yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili faaliyetleri yürütür. Enerji yönetim birimi kuruluşuna ve işleyişine ilişkin düzenleme Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır." hükmü yer almaktadır.

Enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, Valiliğe bağlı kamu kurum ve kuruluşlarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla İlgideki 10.06.2020 tarih 14481 sayılı Yönerge Görüş yazısının ekindeki Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi örnek alınarak Bursa Valiliğine bağlı 12 kamu kurumu tarafından hazırlanan Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri aşağıdaki eklerde sunulmuştur.

EKLER
Cumhurbaşkanlığının Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi
Resmî Yazı
Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
Belediye Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
Üniversite Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
EVÇED Başkanlığı Merkezî Enerji Yönetim Birimi Kurulması
15557 ve 14481 Sayılı Yazılar
Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Rehberi Sunusu
Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi
Kuruluş Aşamasındaki Resmî Yazılar
Merkezî Enerji Yönetim Birimi Kurulması İçin Yol Haritası
Strateji Geliştirme Başkanlığının "Merkezî Enerji Yönetim Birimi Kurulması" Konulu Yazısı
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Valilik Yönergesi Sunusu
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönerges ( pdf | doc )
KGM 14. Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Bursa SGK Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Bursa VDB Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
BUSKİ Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Enerji Verimliliği Yönergesi ( pdf | doc )
İlbank A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )
Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ( pdf | doc )

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi

Etüt Teknik Şartnamesi

Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

Kurumlara Ait Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri