Temiz Okul Temiz Enerji Projesi Bilgilendirme Toplantısı

26.05.2022

#enerji_verimliliğinde_öncü_kent

Millî Eğitim Bakanlığımızca #Temiz_Okul_Temiz_Enerji_Projesi bileşenlerinden biri olan okul altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüzce seçilmiş olan 17 ilçede pilot 17 Okulun Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri Koordinatörünün katılımı ile #Çevre_Dostu_1000_Okul_Projesi bilgilenme toplantısını yaptık.

#Enerji_etütü #aklınlaverimliyaşa #evçed #etbk #BEBKA #enver #enverder #bursavaliliği #bursameb #isimiz_enerji #energymanagement #evep16 #enerjiverimliligi #enerjiverimliliği #enerjitasarrufu #ekb #verimlilik #energy #enerjiizleme #energyefficiency #sustainability #mebproje #smartcity #iso50001

HABER GÖRSELLERİ


Benzer Haberler

GÜRSU Ali Firdevs Lizor İlkokulunda sıfır atık mavi eğitimi verildi.

Cumhuriyet İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara enerji tasarrufu konulu Ali'nin Enerji Serüveni isimli dergiyi öğrencilerimize dağıttıldı.

Çevre Dostu Yeşil Fabrika

Bursa Anadolu Kız Lisesi KABEV Projesi