BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Etüt Teknik Şartnamesi

Etüt Teknik Şartnamesi

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ VE EKB DÜZENLENMESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

27.10.2011 tarih ve  28097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30. maddesi Enerji etütleri gereği Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında etüt yaptırılması zorunludur. Bu etütlerin yapılmasında yıllık toplam enerji tüketimi yüksek olan binalara öncelik verilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu etütlerin yapılması için gerekli koşulları sağlar.

Enerji Etüdü ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) kamu binasının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından;

Kamu kurumları çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda kurum ve kuruluşların kendisi yapar veya Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığından (EVÇED)'den Bina Etüt-Proje-Danışmanlık Yetkisine sahip Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine yaptırılır.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30. maddesi gereği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak Enerji Etüdü ve EKB Hizmet Alımı İşi yazımız ekindeki "Kamu Binalarında Enerji Etüdü Yapılması ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İşine Ait Teknik Şartname ve Eklerine" göre idare ile şirket arasında yapılan yazılı anlaşmayla gerçekleştirilecektir.

Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) veya bina etüt-proje sertifikasına sahip personel tarafından hazırlanan Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi tarafından incelendikten sonra nihai karar verilecek ve yapılacak ödemeler nihaî karardan sonra yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığının 15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgarî %15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla yürütülecek iş ve işlemler Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi koordinesinde tamamlanacaktır.

EKLER
Kamu Binalarında Enerji Etüdü Yapılması ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İşine Ait Teknik Şartname ( pdf | doc )
Ek-1: Bina Listesi ( pdf | xls )
Ek-2: Etüt Rapor Formatı ( pdf | doc )
Ek-3: Bina Bilgi Formları ( pdf | doc )
Ek-4: Enerji Yöneticisi Bilgi Formu ( pdf | xls )
Ek-5: Cihaz Bilgi Formu ( pdf | xls )
Yetkilendirilmiş EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) Şirketleri Listesi ( xls )

DOSYA EKLERİ


BENZER İÇERİKLER

Enerji Yönetimi Bina Bilgi Formu

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Rehberi

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri - 2021

Yenilenebilir Enerji Tevsik Belgesi