Su Kanalizasyon İşletmesi İle İşbirliği yapılması

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Su kanalizasyon işletmesi (BUSKİ) ile işbirliği yapılması.

FAALİYETİN AMACI: Okul/Kurumlara ait su aboneliklerinin aktif bir şekilde takip edilmesi, faturalandırma ve tahakkuk aşamalarında yaşanan problemlerin ivedi bir şekilde çözülmesi, uzaktan takip sisteminin kurulması için elektronik sayaç montajının gerçekleştirilmesidir.

FAALİYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:

  1. 5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
  2. 831 Sayılı Su Kanunu,
  3. 2560  Sayılı İSKİ Kanunu,
  4. Buski Tarifeler Yönetmeliği
  5. 5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,
  6. 5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

BASAMAĞI:

1-Büyükşehir Belediye Kanununa tabi illerde büyükşehir belediyeleri ile diğer illerde yerel belediyeler ile iletişime geçerek su dağıtımda yetkili kurum/kuruluşların tespit edilmesi.

2- Su kanalizasyon işletmesi (BUSKİ) yetkilileri ile birimimiz faaliyetlerinin tanıtıldığı ve okul/kurumlarımıza ait abonelik bilgileri, faturalandırma, tahakkuk, ödemeler, tarifeler, sayaç otomasyonuna geçme, eğitim ve bilinçlendirme  konularında iş birliği yapılması amacıyla  toplantı düzenlenmesi.

3- Su kanalizasyon işletmesi (BUSKİ) ile ortak çalışma konusunda protokol imzalanması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar