Okul/Kurumların Abonelik İşlemleri

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Okul/Kurumlara ait abonelik bilgilerinin tespiti.

FAALİYETİN AMACI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul/kurumların sayaç okuma, faturalandırma, tahakkuk konularındaki problemlerden kaynaklı maddi zararları engellemek amacıyla  gerekli inceleme  ve analiz çalışmalarının yapılmasını sağlayacak  fatura bilgilerinin  elde edilmesidir.

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

BUSKİ Protokol Metni,

5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

831 Sayılı Su Kanunu,

2560  Sayılı İSKİ Kanunu,

5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYET BASAMAĞI:

1-Okul/kurumlara ait abonelik bilgilerinin (abone numarası, hane sayısı) okul/kurum idareleri tarafından EVeP 16 yazılımına işlenmesi için ilçe enerji komisyonlarına resmi yazı yazılması.

2-Okul/kurumlarımıza ait su faturalarının toplu şekilde ve EVeP 16 yazılımına entegrasyonu sağlanacak formatta su kanalizasyon idaresinden (BUSKİ) talep edilmesi.

3-Su kanalizasyon idaresinden gelen bilgiler ile okul/kurum idareleri tarafından EVeP 16 yazılımına işlenen bilgilerin yazılım vasıtasıyla eşleştirilmesi.

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar