Okul/Kurumların Tüketim Analizleri

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Okul/Kurumlara ait su tüketimlerinin analizi(2015-2016-2017)

FAALİYETİN AMACI: Sayaç okuma, faturalandırma ve tahakkuk aşamalarındaki problemlerden kaynaklanan maddi kayıpların açığa çıkarılması ve okul/kurumlara ait tasarruf potansiyelinin belirlenmesi.

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

BUSKİ Protokol Metni,

5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

831 Sayılı Su Kanunu,

2560  Sayılı İSKİ Kanunu,

5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYET BASAMAĞI:

Su kanalizasyon idaresinden (BUSKİ) elde edilen fatura verilerinin analizi;

  • Kurum bazında hane sayısı (okul/kurumdaki öğrenci + kadrolu personel toplamı) hesabı; ( hane sayısı x 5lt x 23 gün x 0,10 TL ) ile m3 ve TL cinsinden fiili ve referans tüketimlerin karşılaştırılması neticesinde tasarruf potansiyelinin ortaya çıkarılması
  • İlgili çalışmanın ilçe ve il bazında sonuç raporları verecek şekilde düzenlenmesi neticesinde toplam tasarruf potansiyelinin ortaya çıkarılması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar