İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Toplantıları

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanı Veri Giriş Uzmanları ve komisyon üyelerine enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme toplantılarının yapılması.

FAALİYETİN AMACI:  İlçe MEM Enerji Verimliliği Komisyon üyelerini; enerji yönetimi ve verimliliği, okul/kurumların su sayaç mahallerinin uygunsuzluk durumları, sayaç okuma, faturalandırma ve tahakkukta yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları ile sayaç otomasyonu ve EVep16 yazılımının kullanımı konularında farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmaktır.

FAALİYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm İlçe Enerji Verimliliği Komisyonlarını kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

  1. BUSKİ Protokol Metni,
  2. 5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
  3. 831 Sayılı Su Kanunu,
  4. 2560  Sayılı İSKİ Kanunu,
  5. 5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,
  6. 5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYET BASAMAĞI:

1- Enerji Verimliliği Komisyon Başkanı Şube müdürlerine ilçelerindeki okul/kurumların su aboneliklerine ait aşağıdaki başlıklarda bilgilendirilme yapılıyor,

-fatura bilgileri ,

-ödeme bilgileri,

-tüketim bilgileri,

-fatura analizleri,

- sayaç mahallerinin fiziki durumlarının tespiti,

-sayaç otomasyonu,

-EVeP 16 yazılımının kullanımı

2- Enerji Verimliliği Komisyon veri giriş uzmanları ve tahakkuk memurlarına ilçelerindeki okul/kurumların su aboneliklerine ait aşağıdaki başlıklarda bilgilendirilme yapılıyor

-fatura bilgileri ,

-ödeme bilgileri,

-tüketim bilgileri,

-fatura analizleri,

- sayaç mahallerinin fiziki durumlarının tespiti,

-sayaç otomasyonu,

-EVEeP 16 yazılımının kullanımı

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar