Etüt Çalışmaları

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Okul/Kurumlara ait su sayaç mahallerinin fiziki durumunun tespiti.

FAALİYETİN AMACI: Su sayaçlarının sağlıklı okunamaması neticesinde ortaya çıkan hatalı ve düzensiz faturalandırmalardan kaynaklı maddi zararların önüne geçilmesi ve sayaç otomasyonunda kesintisiz ve güvenli veri arzının sağlanacağı fiziki ortamların hazırlanması için bina envanteri oluşturmaktır.

FAALİYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

BUSKİ Protokol Metni,

5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

831 Sayılı Su Kanunu,

2560  Sayılı İSKİ Kanunu,

5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYET BASAMAĞI:

1- Yapılacak etüt çalışmalarının resmi yazı ile İlçe enerji komisyonlarına bildirilmesi.

2-Okul/kurumların tek tek ilçe enerji komisyonları yetkililerince incelenerek fiziki tüketim kapasitelerinin  ve uzaktan okumalı sayaçlar için güvenli veri arzının sürekliliğini sağlayacak yeni sayaç mahallerinin tespiti.

Mevcut sayaç mahalleri bina dışında olan okul/kurumlar için bina içinde güvenli ve kesintisiz veri arzını sağlayacak yeni yerler belirlenecek, bunun fiziken mümkün olmadığı durumlarda ( mevcut sayacın birden fazla binayı beslemesi gibi ) mevcut sayaç yerinde  iyileştirmeler yapılacaktır.

3-Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen veri ve görsellerin ilçe veri giriş uzmanlarınca EVeP 16 yazılımına aktarılması.

4-Elde edilen kapasite verilerine göre uzaktan takip sistemi için elektronik sayaç ihtiyacının belirlenmesi.

5-İyileştirme ihtiyacı olan okullara yapılması gereken çalışmaların ilçe veri komisyonlarınca resmi yazı ile bildirilmesi.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar