İyileştirme Çalışmaları

11.11.2017

 

FAAİYET ADI: Uzaktan okumalı elektronik sayaçların takibi ile yapılan tüketim analizleri neticesinde kontrolsüz (gece gerçekleşen) tüketime sahip okul/kurumlar için iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması.

FALİYET AMACI: Referans değerlerinin üzerinde yüksek ve kontrolsüz tüketime sahip okul/kurumların sahip olduğu tasarruf potansiyelinin gerçekleştirilmesi.

FAALYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

BUSKİ Protokol Metni,

5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

831 Sayılı Su Kanunu,

2560  Sayılı İSKİ Kanunu,

5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYETİN BASAMAĞI:

1-Kontrolsüz su tüketimlerine sahip okul/kurumların resmi yazı ile uyarılması.

2-Kontrolsüz tüketimleri insan faktörü dışında yapısal problemlerden kaynaklanan okul/kurumlar için yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının, sektörde faaliyet gösteren kurum/kuruluşlardan da görüş alınarak belirlenmesi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Tesisat Teknolojisi Bölümüne  sahip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri ve ilgili alan şefleri ile iyileştirme faaliyeti altında ne gibi çalışmalar yapılabileceği hususunda toplantı yapılmıştır. Netice olarak İnegöl Hacı Sevim Yıldız 2 MTAL Tesisat Teknolojisi Alanı kendi okullarının tuvaletlerinde suyun ana şebekeden hareket sensörü ve selonid vana ile otomatik olarak kesildiği bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.

3-Belirlenen iyileştirme çalışmalarının pilot uygulamalarla test edilmesi.

Hacı Sevim Yıldız 2 MTAL?deki çalışma neticesinde 6718,50 TL olan Ocak-2017 dönemi fatura tutarı çalışma sonrasında Şubat 2017 döneminde 151,50 TL olarak tahakkuk etmiştir.

4-İyileştirme çalışmalarının tasarruf potansiyeli yüksek olan okul/kurumlardan başlanarak  genele yayılması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar