Uzaktan Okumalı Su Sayaçlarının Montajı

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Uzaktan okumalı su sayaçlarının montajı

FAALİYETİN AMACI: Okul/Kurumlara ait kontrolsüz su tüketimlerinin tespit edilebilmesi ve faturalandırma işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için uzaktan takip sisteminin kurulması.

 FAALİYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

BUSKİ Protokol Metni,

5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

831 Sayılı Su Kanunu,

2560  Sayılı İSKİ Kanunu,

5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYET BASAMAĞI:

1-Ortaya çıkan sayaç ihtiyacının ve söz konusu sayaçların taşıması gereken özelliklerin su kanalizasyon idaresine (BUSKİ)  hazırlanan teknik şartname ile bildirilmesi.

2-Su dağıtım yetkilisi kurumdan gelecek sayaç teslim tarihlerine göre çalışma takvimi oluşturulması.

3-Çalışmada görev alacak firma personeller ile ilgili valilik oluru alınması ve personel bilgilerinin EVeP 16 yazılımına işlenmesi yolu ile  personel akreditasyonunun yapılması.

4-Sayaç montajlarının çalışma planı doğrultusunda tamamlanması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar