Okul/Kurumların Fatura Analizleri

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Uzaktan okumalı sayaçların takibi ve verilerin analizi

FAALİYETİN AMACI: Okul/Kurumlara ait kontrolsüz su tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırma işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi.

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm okul/kurumları kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

BUSKİ Protokol Metni,

5216  Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

831 Sayılı Su Kanunu,

2560  Sayılı İSKİ Kanunu,

5627  Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,

5018  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

FAALİYET BASAMAĞI:

1-Montajı gerçekleştirilen elektronik sayaçların yazılım entegrasyonu ile takibi.

Su kanalizasyon işletmesine ait ve elektronik sayaçların uzaktan takibinin yapıldığı panelden alınan saatlik tüketim değerlerinin EVeP 16 yazılımına aktarılması yolu ile okul/kurumlara ait  kontrolsüz gece tüketimleri, gündüz pik tüketim değerleri gibi veriler elde edilecektir.

2- Aylık tüketim raporları ile okul/kurumlara ait tüketim profillerinin ortaya çıkarılması.

3- Raporlar neticesinde tasarruf potansiyeli olan ve iyileştirilmesi gereken okul/kurumların ortaya çıkarılması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar