Okul/Kurum Rehberlik Ve Bilgilendirme Çalışmaları

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarla/kurumlarla ilgili değerlendirme ve rehberlik çalışmalarının yürütülmesi.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yürütülen Enerji verimliliği çalışmalarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda/Kurumlarda yansımalarının görülmesi, EVeP16 yazılım kullanımının arttırılması, çalışmaların yerinde görülmesi, enerji verimliliği çalışmalarında rehberlik edilmesi.

FAALİYET KAPSAMI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen; Elektrik tesisatı periyodik kontrol, Elektrik tesisatı bakım onarım, Kompanzasyon sistemi kurulumu ve takibi hizmeti alan Okul/Kurum kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 8. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 9. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 10. Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi
 11. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 12. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 13. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 14. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 15. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 16. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği
 17. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 18. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

 

FAALİYET BASAMAKLARI :

 1. İl Enerji Yönetim Birimi, Birim Yöneticileri ile ;
 • Rehberlik ve denetimin içeriği,
 • Rehberlik ve denetimde kullanılacak formlar
 • Rehberlik ve denetim yapılacak Okulların/Kurumların seçimi
 • Rehberlik ve denetim takvimi ve konularını içeren Toplantı/Toplantılar yapılmıştır
 1. İl Enerji Yönetim Birimi, Birim yöneticileri Toplantı/Toplantılarda;
 • Rehberlik ve Denetimin içeriğinin; mekanik sistemler, tesisatlar ve bina olması
 • Rehberlik ve Denetimin formu hazırlama görevlerini; Mekanik-Ercan BAŞ/Makine teknik öğretmeni, Tesisat-Şeref AKDENİZ/Elektrik teknik öğretmeni, Bina-Nesin ÖZKAN/İnşaat teknik öğretmeni olması,
 • Rehberlik ve Denetimlerde mekanik sistemlerde iki personelin,(Makine alanından ve Isıtma sistemleri alanından) bina sistemlerinden bir personelin (İnşaat alanından) ve tesisatlarda bir personelin (Elektrik alanından )olması
 • Rehberlik ve Denetim yapılacak Okul/Kurum seçimlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bırakılmasına, ancak Genel Müdürlükten en az bir Okulun/Kurumun olması ve bir ilçede sekiz(8) Okuldan/Kurumdan fazla olmaması,
 • Rehberlik ve Denetim takviminin oluşturulmasından mekanik sistem yönetimi sorumlusunun yapması
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden Okul/Kurum isimlerinin istenmesi, kararları alınmıştır.
 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen Okul/Kurum isimlerine göre rehberlik ve denetim takvimi hazırlanmıştır.
 2. Sorumlular tarafından rehberlik ve denetimlerde kullanılacak formlar hazırlanmıştır.
 3. Rehberlik ve denetim yapacak İl Enerji yönetim birimi personelinin bilgilerinin, rehberlik ve denetim formlarının, rehberlik ve denetim takviminin bulunduğu bir resmi yazı ile Valilik olur'u alınmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı ile duyurulmuştur.
 4. Rehberlik ve denetim takvimine göre Okullar/Kurumlar ziyaret edilmiş, rehberlik ve denetim formuna göre rehberlik ve denetim yapılmış, sorunlar, çalışmalar yerinde görülmüş, formlara işaretlenmiş, yazılmış, imzalanmış, fotokopisi çekilmiş ve fotokopisi imza karşılığında Okul/Kurum Müdürüne verilmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır.
 5. Rehberlik ve denetim sırasında form üzerine işaretlenen olumlu/olumsuz hususlardan ve alınan notlardan yararlanılarak, Rehberlik ve denetim raporu; Okul Okul çıkarılmış, imzalanmış, onaylanmış ve resmi yazı ile bağlı bulundukları İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.

FORMLAR - EKLER :

 •  Toplantı gündem formu (Ek-1)
 • Toplantı tutanak formu (Ek-2)
 • Enerji yönetimi  Rehberlik ve denetim hizmetleri formu (Ek-3)
 • İl Enerji yönetim birimi, Enerji yönetimi rehberlik ve denetim hizmetleri görev dağılım listesi (Ek-4)
 • Valilik olur yazısı (Ek-5)
 • Örnek Rehberlik ve denetim raporu (Ek-6) (Okullarda/Kurumlarda doldurulan form)

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar