Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) Çalışmaları

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

Elektrik tüketimi, takibi, analizi, faturalandırması ve sayaçların otomatik okunması (OSOS) çalışmalarının yapılması.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurum sayaçlarının otomatik olunması (OSOS), tüketimlerinin online takip edilmesi, EVeP16 yazılımı ile entegre çalışması, elde edilen veriler ile analizlerin yapılması ve enerji verimliliğini artırıcı ünlemlerin alınması.

FAALİYET KAPSAMI

:

Dağıtım şirketi ilk abonelik anlaşması olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumları, Görevli Tedarik Şirketi ve Dağıtım Şirketini kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 8. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 9. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 10. Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
 11. Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

 

FAALİYET BASAMAKLARI :

 1. Dağıtım şirketi ile daha önce imzalanan protokol kapsamında Kayıp Kaçak direktörlüğü ile;
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)'nin faydaları,
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile okunması gerek okul/kurum Müdürlüğü sayaçları,
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul/kurum Müdürlüğü sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile okunması ve takip edilmesi,
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi konularında toplantılar yapılmıştır.
 1. Dağıtım Şirketi Kayıp Kaçak Direktörlüğü ile yapılan toplantılarda;
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile sayaçların okunması ve takip edilmesi arz-talebin çıkarılmasında faydalı olduğu,
 • Yıllık enerji tüketimleri 25.000 KWh' ın üzerinde olan okul/kurum sayaçlarının en kısa zamanda Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne bağlanması,
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi' ne bağlanan sayaçlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kullanıcı ve şifresi ile görünebilir hale getirilmesi,
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Okullardaki/kurumlardaki gerilim-akım dalgalanmaları vb. sorunlarda iletişim kurulabilecek birer personelin belirlenmesi,
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Web sayfasının kullanılması, kullanımının kolaylaştırılması, bir sayfadaki okul/kurum sayısının istenilen sayıda ayarlanabilmesi, ön sayfadaki bilgilerin tam görünebilmesi, okul/kurum seçildiğinde abonelik bilgilerinin yazması vb.
 • Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile sayaç okumada karşılaşılan problemlerle birlikte hareket edilmesi ve EPDK ile her iki tarafında görüşmesi, sunum yapması, kararları alınmıştır
 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurul üyesine, Elektrik Piyasası Daire Başkanına ve Tarifeler Daire Başkanına İl enerji Yönetim Birimi ve faaliyetleri ile ilgili sunum yapılmış, tüm okul/kurum sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne bağlanması hususunda yardımları istenmiştir.
 2. Dağıtım Şirketi; Görüşmelerinin başladığı protokolün imzalandığı tarihinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne bağlı okul/kurum sayaç sayısını 93 iken 10.11.2017 tarihi itibari ile 250 olmuştur.
 3. Otomatik Sayaç Okuma Sistemin den alınan bilgiler incelenmiş ve analizleri yapılmıştır.

FORMLAR-EKLER:

 1. Toplantı Gündem Formu (EK-1)
 2. Toplantı Tutanak Formu (EK-2)
 3. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne Bağlı Okul/Kurum Listesi (EK-3)

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar