Elektrik Enerjisi Tüketim ve Analiz Çalışmaları

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların/kurumların elektrik tüketimlerinin son üç (3) yılına ait tüketim verilerinin tespit edilmesi ve analizlerinin yapılması.

FAALİYET AMACI

:

Elektrik enerji tüketimlerinin incelenmesi ve analizlerinin yapılması ile elde edilecek verilere göre enerjisini verimli kullanan, cezalı (endüktif/kapasitif) fatura ödemesi yapan, fatura ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle faizli fatura ödemesi yapan okulların/kurumların belirlenmesi.

FAALİYET KAPSAMI

:

Görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulları/kurumları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 7. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 8. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 9. Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi
 10. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 11. Elektrik piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

 

FAALİYET BASAMAKLARI:

 1. Görevli Tedarik Şirketi ile yapılan protokol kapsamında kurulan çalışma komisyonlarınca, veri transfer yönetimi ve fatura bilgileri içeriği belirlenen, fatura bilgileri Görevli Tedarik Şirketi Faturalama ve Alacak Yönetimi Direktörlüğünde takip edilmiştir.
 2. Görevli Tedarik Şirketi tarafından gelen fatura bilgileri yazılım uzmanlarınca EVeP16 yazılımına yüklenmiştir.
 3. Elektrik Piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği 16.maddesi 5.fıkrasında belirtilen kurulu gücü 50KVA'nın altında olanlar çektikleri aktif enerji miktarının %33'ünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %20'sini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde: Kurulu gücü 50KVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının %20'sini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15'ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Hükmüne göre Okulların/Kurumların reaktif enerji tüketim bedelleri çıkarılmış ve yüksek ödeme yapılması kriterine göre sıralanmıştır. Ayrıca reaktif enerji tüketim miktarlarıda çıkarılarak reaktif enerji tüketim bedeli ödeme sınırında olan Okullarda/Kurumlarda çıkarılmıştır.
 4. Reaktif enerji tüketim bedelleri yüksek olan Okullar/Kurumlar bağlı bulundukları Genel Müdürlüklerine göre ayrılmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilgili Şube Müdürlüğüne Kompanzasyon sistemleri kurulumu ve takibi yaptırılması gerekliliği bildirilmiştir.
 5. Yıllara ve Okullara/Kurumlara göre faturaları ödenen/ödenmeyen Okullar/Kurumlar bağlı bulundukları Genel Müdürlüklerine göre ayrılmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilgili Şube Müdürlüğüne bildirilmiştir.
 6. Okulların/Kurumların gündüz (KWh), puant(KWh) ve gece (KWh) tüketimleri incelenmiş/analiz edilmiş ve üç zamanlı tarife kullanımının ekonomik olmadığı sonucuna varılmıştır.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar