Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Hizmetleri

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol hizmetinin yürütülmesi.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrollerinin  İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun yapılmasının ve raporlandırılmasının sağlanması.

FAALİYET KAPSAMI

:

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrollerin yapıldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulları/kurumları ve kontrolleri yapan yetkili firmaları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 8. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 10. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 11. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 12. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 13. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 14. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

 

 

FAALİYET BASAMAKLARI :

 1. Okul/kurumlarda Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol işlerinin nasıl yapılacağını açıklayan; Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Talimatı, Periyodik Kontrollerde kullanılacak formlar, Periyodik Kontrol sonrası kullanılacak/doldurulacak anketler EVeP16 Yazılımına yüklenmiştir.
 2. Okul/kurum Müdürleri EVeP16 Yazılımına yüklenen talimat, form ve anketleri inceledikten sonra EVeP16 yazılımında daha önce yayınlanan, Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Yetkili Firmalarına  periyodik kontrolleri yaptırmaları resmi bir yazı ile EVeP16 yazılımda yayınlanan duyuru modülü ile bildirilmiştir.
 3. Okul/kurum müdürleri; Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol yaptırmak için EVeP16 yazılımında listelenen yetkili Elektrik tesisatı periyodik kontrol firmalarından birini davet eder, gelen firma yetkilisi ve personellerini EVeP16 yazılımından veya yanlarındaki yetki belgelerinden kontrol eder, yayınlanan tavan fiyata göre pazarlık eder, anlaşır ve Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Okula Giriş işe Başlama-Bitirme Formu imzalatarak kontrollere başlamasına izin verir. Ayrıntılı açıklama için Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Talimatına bakar.
 4. Yetkili firma ; okul/kurum Müdürü'nün veya okul/kurum Müdürü'nün görevlendireceği Müdür Yardımcısı nezaretinde yetkilendirme sırasında kendine verilen veya EVeP16 Yazılımında indirilebilen formları kullanarak Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri yapar, bir nüshası kendisinde, bir nüshası okulda kalacağından iki nüsha halinde raporlandırma yapar ve okul/kurum Müdürlüğüne teslim eder.
 5. Yetkili firma Periyodik Kontroller de tespit edilen ve acil giderilmesi uygunsuzlukları sözlü ve yazılı olarak okul/kurum Müdürüne bildirir.
 6. Okul/Kurum Müdürlüğüne ve yetkili firma ilgili anketleri doldurur.
 7. Okul/Kurum Müdürlüğü Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol sırasında kullanılan form, anket, fatura vb. bilgileri EVeP16 Yazılımına yükler.
 8. Okul/Kurum Müdürü Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporlarına göre uygunsuzlukları/eksiklikleri gidermek için EVeP16 Yazılımında listelenen Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Firmalarından teklif olarak Faaliyet 12 deki gibi iş ve işlem yapar.
 9. Yetkili firmaların yetkileri ile yaşanan aksaklıkları değerlendirmek için toplantılar yapılmıştır.

 

 FORMLAR-EKLER

 1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Yetkili Firma Listesi (EK-1)(EVeP16 Yazılımından Ulaşılabilir)
 2. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Talimatı (EK-2)
 3. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Talimatının Okul/Kurum Müdürlüklerine gönderilmesi için yazılan resmi yazı (EK-3)
 4. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Tavan Fiyatı (EK-4) (EVeP16 Yazılımından ulaşılabilir)
 5. Toplantı Gündem Formu (EK-5)
 6. Toplantı Tutanak Formu (EK-6)

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar