Bakım Onarım Firma Yetkilendirilmesi

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti için elektrik firmalarının yetkilendirilmesi.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda/Kurumlarda Elektrik tesisatı Bakım Onarım yapacak firmaların, iş yapabilme yeterliliklerine sahip, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak güvenli ve garantili iş yapan firmalar olması için standart, usul ve esasları belirlemek.

FAALİYET KAPSAMI

:

Elektrik tesisatı Bakım Onarımı yapan yetkili firmaları ve bu firmalardan hizmet satan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okulları/Kurumları kapsar.

 

 

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 5. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 6. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 7. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 8. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 10. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 11. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 12. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 13. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 14. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

FAALİYET BASAMAKLARI:

 1. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile yapılan protokol kapsamında oluşturulan komisyon marifetiyle Elektrik tesisatı Bakım Onarımı yapacak firmalarda aranacak yeterlilikler, yetkilendirme kriterleri, başvuru sırasında istenecek belgeleri gösterir formu/ekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalayacağı sözleşme içeriği ve periyodik kontrollerde kullanılacak periyodik kontrol formları ve anketler yapılan toplantı, görüşme, e-posta vb. yollar ile karşılıklı mutabakata varılarak hazırlandı.
 2. Resmi bir yazı ile tüm Okullara/Kurumlara Elektrik tesisatı Bakım Onarımının yetkili firmalara duyurulması sağlandı. Ayrıca Okullarda/Kurumlarda Bakım Onarımın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen firmalara yaptırılacağı EVeP16 yazılımı, web sayfası ve firmaların kayıtlı bulundukları odalar(Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Elektrik mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi Odası) aracılığı ile duyuruldu.
 3. Yetkilendirilmek için başvuru yapan firmalara hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elektrik tesisatı Bakım Onarım firmaları arasında imzalanacak hizmet sözleşmesi kontrol listesi verildi ve liste içerisinde yetkilendirilmede istenecek bilgi, belge vb. konularda açıklamalar yapıldı.
 4. Yetkilendirme yapan firmalara gecikme yaşadığı TSE 12541 hizmet yeterlilik belgesi(HYB) için TSE bölge müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında iş birliği yapılarak hazırlanması ve karşılıklı bilgi alış verişi yapılması sağlandı.
 5. İstenen belge, bilgi vb. evrakları tamamlayan firmaların belge, bilgi ve evrakları tek tek kontrol edildi, asılları görüldü, fotokopilerine aslı gibidir kaşesi vuruldu, onaylandı ve firma yetkilisi ile sözleşme imzalanarak yetkilendirme işlemi tamamlandı.
 6. Yetkilendirilmesi yapılan firma yetkilisine gerekli açıklamalar yapılarak hazırlanan on yedi(17) ayrı form elektrik ortamda pdf formatında teslim edildi.
 7. Yetkilendirme işlemi yapılan firma bilgileri EVeP16 yazılımında  yayınlanarak tüm Okul/Kurum Müdürlüklerinin görmesi sağlandı.

FORMLAR-EKLER

 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elektrik tesisatı Bakım Onarım firmaları arasında imzalanacak Hizmet Sözleşmesi kontrol listesi (Ek-1)
 2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elektrik tesisatı Bakım Onarım firmaları arasında imzalanacak Hizmet Sözleşmesi kontrol listesi Ekleri(5 Sayfa) (Ek-2)
 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elektrik tesisatı Bakım Onarım firmaları arasında imzalanacak Hizmet Sözleşmesi (Ek-3)
 4. On üç ayrı form ve Anketler (Ek-4)

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar