Kompanzasyon Sistemlerin Kurulumu Ve Takibi

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda/Kurumlarda Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin yürütülmesi.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumalarda Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin gerektirdiği  İş ekipmanlarının  kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun yapılmasının ve raporlandırılmasının sağlanması.

FAALİYET KAPSAMI

:

Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin yapıldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okulların/Kurumların ve kontrolleri yapan yetkili firmaları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 8. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 10. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 11. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 12. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 13. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 14. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

 

 FAALİYET BASAMAKLARI:

 1. Okullarda/Kurumlarda Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi  hizmetinin nasıl yapılacağını açıklayan; Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi  hizmetinin nasıl yapılacağına talimatlar, Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinde kullanılacak formlar, Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmeti sonrası kullanılacak/doldurulacak anketler EVeP16 Yazılımına yüklenmiştir.
 2. Okul/Kurum Müdürleri EVeP16 Yazılımına yüklenen talimat, form ve anketleri inceledikten sonra EVeP16 yazılımında daha önce yayınlanan; Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin yetkili firmalara  Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetini yaptırmaları resmi bir yazı ile EVeP16 yazılımda yayınlanan duyuru modülü ile bildirilmiştir.
 3. Okul/Kurum Müdürleri; Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi yaptırmak için EVeP16 yazılımında listelenen yetkili Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibini yapan firmalardan birini davet eder, gelen firma yetkilisi ve personellerini EVeP16 yazılımından veya yanlarındaki yetki belgelerinden kontrol eder, yayınlanan tavan fiyata göre pazarlık eder, anlaşır ve Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin yapılması öncesinde  Okula Giriş işe Başlama-Bitirme Formu imzalatılarak Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin başlamasına izin verir. Ayrıntılı açıklama için Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmeti talimatına bakar.
 4. Yetkili firma ; Okul/Kurum Müdürü'nün veya Okul/Kurum Müdürü'nün görevlendireceği Müdür Yardımcısı nezaretinde yetkilendirme sırasında kendine verilen veya EVeP16 Yazılımında indirilebilen formları kullanarak Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetini yapar, bir nüshası kendisinde, bir nüshası okulda kalacağından iki nüsha halinde raporlandırma yapar ve Okul/Kurum Müdürlüğüne teslim eder.
 5. Yetkili firma Periyodik Kontroller de tespit edilen ve acil giderilmesi uygunsuzlukları sözlü ve yazılı olarak Okul/Kurum Müdürüne bildirir.
 6. Okul/Kurum Müdürlüğüne ve yetkili firma ilgili anketleri doldurur.
 7. Okul/Kurum Müdürlüğü Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmeti sırasında kullanılan form, anket, fatura vb. bilgileri EVeP16 Yazılımına yükler.
 8. Okul/Kurum Müdürü Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin  Raporlarına göre uygunsuzlukları/eksiklikleri gidermek için EVeP16 Yazılımında listelenen Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin  firmalarından teklif olarak faaliyet 12 deki gibi iş ve işlem yapar.
 9. Yetkili firmaların yetkileri ile yaşanan aksaklıkları değerlendirmek için toplantılar yapılmıştır.

 FORMLAR-EKLER

 1. Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmeti Yetkili Firma Listesi (EK-1)(EVeP16 Yazılımından Ulaşılabilir)
 2. Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi  hizmeti Talimatı (EK-2)
 3. Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin  talimatının Okul/Kurum Müdürlüklerine gönderilmesi için yazılan resmi yazı (EK-3)
 4. Kompanzasyon Sistemlerinin Kurulumu ve Takibi hizmetinin tavan Fiyatı (EK-4) (EVeP16 Yazılımından ulaşılabilir)
 5. Toplantı Gündem Formu (EK-5)
 6. Toplantı Tutanak Formu (EK-6)

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar