Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Hizmetleri

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin yürütülmesi.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumalarda Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin gerektirdiği  İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun yapılmasının ve raporlandırılmasının sağlanması.

FAALİYET KAPSAMI

:

Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin yapıldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okulların/Kurumların ve kontrolleri yapan yetkili firmaları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 8. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 10. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 11. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 12. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 13. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 14. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

 

 

FAALİYET BASAMAKLARI :

 1. Okullarda/kurumlarda Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin nasıl yapılacağını açıklayan; Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin nasıl yapılacağına talimatlar, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım  hizmetinde kullanılacak formlar, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti sonrası kullanılacak/doldurulacak anketler EVeP16 Yazılımına yüklenmiştir.
 2. Okul/Kurum Müdürleri EVeP16 Yazılımına yüklenen talimat, form ve anketleri inceledikten sonra EVeP16 yazılımında daha önce yayınlanan; Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin yetkili firmalara  Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetini yaptırmaları resmi bir yazı ile EVeP16 yazılımda yayınlanan duyuru modülü ile bildirilmiştir.
 3. Okul/Kurum Müdürleri; Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti yaptırmak için EVeP16 yazılımında listelenen yetkili Elektrik tesisatı periyodik kontrol firmalarından birini davet eder, gelen firma yetkilisi ve personellerini EVeP16 yazılımından veya yanlarındaki yetki belgelerinden kontrol eder, yayınlanan tavan fiyata göre pazarlık eder, anlaşır ve Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin yapılması öncesinde  Okula Giriş işe Başlama-Bitirme Formu imzalatılarak Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin başlamasına izin verir. Ayrıntılı açıklama için Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti talimatına bakar.
 4. Yetkili firma ; Okul/Kurum Müdürü'nün veya Okul/Kurum Müdürü'nün görevlendireceği Müdür Yardımcısı nezaretinde yetkilendirme sırasında kendine verilen veya EVeP16 Yazılımında indirilebilen formları kullanarak Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetini yapar, bir nüshası kendisinde, bir nüshası okulda kalacağından iki nüsha halinde raporlandırma yapar ve Okul/Kurum Müdürlüğüne teslim eder.
 5. Yetkili firma Periyodik Kontroller de tespit edilen ve acil giderilmesi uygunsuzlukları sözlü ve yazılı olarak Okul/Kurum Müdürüne bildirir.
 6. Okul/Kurum Müdürlüğüne ve yetkili firma ilgili anketleri doldurur.
 7. Okul/Kurum Müdürlüğü Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti sırasında kullanılan form, anket, fatura vb. bilgileri EVeP16 Yazılımına yükler.
 8. Okul/Kurum Müdürü Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin  Raporlarına göre uygunsuzlukları/eksiklikleri gidermek için EVeP16 Yazılımında listelenen Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin  firmalarından teklif olarak faaliyet 12 deki gibi iş ve işlem yapar.
 9. Yetkili firmaların yetkileri ile yaşanan aksaklıkları değerlendirmek için toplantılar yapılmıştır.

 FORMLAR-EKLER

 1. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmeti Yetkili Firma Listesi (EK-1)(EVeP16 Yazılımından Ulaşılabilir)
 2. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım  hizmeti Talimatı (EK-2)
 3. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım  hizmetinin  talimatının Okul/Kurum Müdürlüklerine gönderilmesi için yazılan resmi yazı (EK-3)
 4. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım hizmetinin tavan Fiyatı (EK-4) (EVeP16 Yazılımından ulaşılabilir)
 5. Toplantı Gündem Formu (EK-5)
 6. Toplantı Tutanak Formu (EK-6)

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar