Okul/Kurumların Abonelik İşlemleri

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların/kurumların abonelik bilgilerinin tespit edilmesi.

FAALİYET AMACI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurum Elektrik abonelik bilgilerinin tespit edilmesi, Tasniflenmesi, Eksik bilgilerin tamamlanması ve protokol kapsamında dağıtım şirketi ile paylaşılarak  karşılıklı  mütabakata varılması.

FAALİYET KAPSAMI

:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurum Müdürlüklerinden abonelik tespiti iş ve işlemlerini kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 5. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 6. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 7. Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi
 8. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 9. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 10. Perakende Satış Sözleşmesi
 11. Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
 12. Bağlantı Sözleşmesi

 

 

FAALİYET BASAMAKLARI:

 

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonları Üyesi İlçe veri giriş uzmanlarının; İlçelerinde bulunan Okulların/Kurumların isimlerinin, kurum kodlarının, Elektrik faturası üzerindeki; Tüketici bilgileri  alanındaki bilgilerin,  Müşteri adı adresi  alanındaki bilgilerin, Tüketim bilgileri alanındaki kurulu güç(KW), Sözleşme gücü(KW) ve çarpan bilgilerinin olduğu bir belge resmi yazı ile istenmiştir.

Not: Yukarıda sözü edilen elektrik abone bilgilerinin yazılacağı örnek bir form resmi yazının ekinde gönderilmiştir.

 

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonundan gelen belge içerisindeki bilgiler, İl Enerji yönetim birimi, Elektrik sistemleri yönetimi tarafından incelenmiş; İlçeler ve İl geneline göre;
 1. Sözleşme gücü 9 KW-29,9 KW arasında olan Okullar/Kurumlar belirlenmiştir.
 2. Sözleşme gücü 30 KW üstü olan Okullar/Kurumlar belirlenmiştir.
 3. Bağlantı türü Alçak gerilim(AG)/Orta gerilim(OG) olan Okul/Kurumlar belirlenmiştir.

 

 1. Elektrik dağıtım şirketinden gelen abonelik bilgileri ve Görevli Tedarik şirketinden gelen fatura bilgi ve tüketimleri incelenmiş, karşılaştırmalar yapılmış ve karşılığında bilgi güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar