Dağıtım Şirketi ve Görevli Tedarik Şirketi İle İşbir

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

Dağıtım Şirketi ve Görevli Tedarik Şirketi ile işbirliği yapılması

FAALİYET AMACI

:

İl Enerji Yönetim Birimince yürütülen Elektrik Sistemleri Yönetiminde ihtiyaç duyulan analiz ve değerlendirmeler için gerekli fatura ve tüketim bilgilerinin alınması, fatura ödemelerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması otomatik sayaç okuma sistemi çalışmalarının ortak yürütülmesi, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik eğitimlerde işbirliği yapılması ve protokol olarak hazırlanarak imzalanması.

FAALİYET KAPSAMI

:

Dağıtım şirketlerinden  ve Görevli Tedarik şirketinden hizmet alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulları/kurumları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 4. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 5. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 6. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 7. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 8. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 9. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 10. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 11. Perakende Satış Sözleşmesi
 12. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
 13. Bağlantı Sözleşmesi
 14. Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

 

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-)Dağıtım Şirketi ile; Enerji yönetimi ve verimliliği, abonelik bilgilerinin karşılıklı paylaşımı, bağlantı anlaşmaları, güç artışı, enerji kesme/açma, enerji kültürü, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ve otomatik sayaç okuma sistemi (osos) konularında ortak çalışmalar yapılması ve işbirliği protokolü imzalanması konularında toplantılar yapılmıştır.

 

2-)Dağıtım şirketi ile yapılan toplantılarda ;

    a-Abonelik bilgilerinin karşılıklı paylaşılması ve İl Enerji Yönetim Birimi yazılım uzmanlarınca hazırlanan EVeP16 yazılımına bilgilerinin işlenmesi konularında çalışma ve işbirliği yapacak çalışma komisyonunun oluşturulması,

    b-Koordinatörlük görevini İl Enerji Yönetim Biriminin yapması,

    c-Eğitim ve ofis çalışmalarında logoların karşılıklı izin ile kullanılması,

    d-Enerji verimliliği konusunda ortak proje hazırlanması,

    e-Otomatik sayaç okuma sistemi (osos) kapsamında olan okul/kurum bilgilerinin paylaşılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulları/kurumları tek kullanıcı adı ve şifresi ile kullanıma açılması, tüm okul/kurum müdürlükleri sayaçlarının ososa bağlanması konularında işbirliği yapılması ve ortak çalışılması

    f-Fatura ödemenin gecikmesi, bağlantı anlaşması veya perakende satış sözleşmesi hükümlerine uyulmaması vb. nedenler ile enerji kesme karalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimine kesme öncesinde bilgi verilmesi ve işbirliği yapılması,

    h-Yukarıdaki kararları da kapsayan bir protokol metni hazırlanarak, işbirliği protokolü imzalanması kararları alınmıştır.

 

3-)Dağıtım şirketi ile imzalanacak işbirliği protokolü hazırlanmış, görüşmeler ve e-postalar yolu ile karşılıklı bir protokol metni üzerinde anlaşma sağlanmış ve imzalanmıştır.

 

4-)Görevli Tedarik Şirketi ile enerji yönetimi ve verimliliği, fatura bilgilerinin karşılıklı oluşturulacak bir veri alış verişi köprüsü ile düzenli olarak paylaşılması, fatura ödemelerinde yaşanan olumsuzlukların çözümünde ortak çalışılması, perakende satış sözleşmesi, güvence bedeli, enerji kültürünün oluşturulması, enerji verimliliği farkındalık eğitimlerinin verilmesi ve tam bu konuları kapsayan işbirliği protokolü imzalanması konularında toplantılar yapılmıştır.

 

 

5-)Görevli Tedarik Şirketi ile yapılan toplantılarda;

    a-Fatura bilgilerinin karşılıklı paylaşılması ve EVeP16 yazılımına işlenmesi vb. konularında işbirliği içinde çalışacak, Çalışma Komisyonu'nun oluşturulması,

    b- Koordinatörlük görevini İl Enerji Yönetim Biriminin yapması,

    c- Eğitim ve afiş çalışmalarında logoların vb. bilgi, belgelerin karşılıklı izin ile kullanılması,

    d-Enerji verimliliği konularında ortak proje hazırlanması,

    e-Fatura ödemelerinde yaşanan olumsuzlukların ve gecikmelerin çözümünde ortak çalışma yapılması,

    f-Yukarıdaki kararları da kapsayan bir protokol metni hazırlanması, karşılıklı kontrollerden geçirilmesi akabinde bir işbirliği protokolü imzalanması, kararları alınmıştır.

 

6-)Görevli Tedarik Şirketi ile imzalanacak işbirliği protokolü hazırlanmış, görüşmeler ve e-postalar yolu ile karşılıklı bir protokol metni üzerinde anlaşma sağlanmış ve imzalanmıştır.

 

7-)TSE Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında  sözleşme imzalanarak, Elektrik Tesisat Periyodik Kontrol, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ve Kompanzasyon Sistemi Kurulumu ve Takibi  hizmetlerinde  yetkilendirilecek firmaların TSE 12541 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) olmaları, başvuru yapan ve belge asmasında herhangi bir engel olmayan firma bilgilerinin e-posta yolu ile paylaşılması konularında toplantı yapılarak işbirliği protokolü imzalanmıştır.

 

FORMLAR-EKLER: 

 • Toplantı Gündemi Formu (EK-1)
 • Toplantı Tutanağı Formu (EK-2)
 • İşbirliği protokolü (Dağıtım Şirketi ile) (EK-3)
 • İşbirliği protokolü (Görevli Tedarik Şirketi ile) (EK-4)
 • İşbirliği protokolü (TSE Bölge Müdürlüğü ile) (EK-5)

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar