Asansörler ile ilgili kamu kurumu ve STK toplantısı

08.11.2017

 

FAALİYETİN ADI: Asansörler ile ilgili kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluş (STK) ları ile işbirliği yapılması.

FAALİYETİN AMACI: Okul/Kurum asansörleri ile ilgili bakım, onarım, revizyon, tescil, muayene ve denetim işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağının ve bu işlemleri yapacak bakım ve muayene kuruluşlarında olması gereken yeterliliklerin belirlenmesi.

FAALİYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlardaki asansörlerin; bakım, onarım, revizyon, tescil, muayene ve denetim işlemlerinin ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak yapılıp güvenli hale (yeşil etiketli) getirilmesi işlemlerini kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile asansörlerin bakımlarını revizyon işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiği ve teknik konular hakkında toplantılar yapılmış ve işbirliği için protokol imzalanmıştır.

2-Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile asansörlerin bakımlarını revizyon işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiği ve teknik konular hakkında toplantılar yapılmış ve işbirliği için protokol imzalanmıştır.

3-Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile asansör bakımlarının kimler tarafından yapılması gerektiği, bakım ve muayene zorunluluğunun neler olduğu, bakım ve muayenenin yapılmaması durumunda uygulanacak cezai ve idari yaptırımların neler olduğu, garanti kapsamında olan asansörler ile ilgili yapılacak işlemler konularında toplantılar yapılmıştır.

 NOT: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına asansörlerin kullanıma uygunluğunu, bakım ve muayenelerinin zamanında yapılıp yapılmadığını ve ilgili mevzuatlara uygun olarak monte edilip edilmediğini denetleyen ve gerektiğinde cezai işlem uygulayan kurumdur.

4-Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile asansör bakım firmalarında olması gereken belgeler (HYB, MYK vb.), A Tipi Muayene Kuruluşlarının yaptığı işlemler, muayene şartları, asansör test işlemleri konularında toplantılar yapılmıştır.

5-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile engellilerin erişimi konusunda asansör denetimi, asansörün güvenli halde (Yeşil Etiket) olma zorunluluğu ve cezai işlemler hakkında toplantı yapılmıştır.

6-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile asansörlerin güvenli (Yeşil Etiketli) olma zorunluluğu konusunda toplantınlar yapılmıştır.

7-Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD) ile asansör bakım, onarım ve revizyon konularında toplantılar yapılmış olup protokol imzalanmıştır.

NOT: EVeP16 yazılım sistemine akredite olan asansör firmaları ilk muayene için yaptıkları bakım sözleşmelerinden ücret almamışlardır.

8-İlgili idareler (Belediyeler) ile asansörlerin güvenli (Yeşil Etiket) durumda bulunması zorunluluğu, A Tipi Muayene Kuruluşlarının yetkilendirilmesi, asansör tescil işlemleri ve asansörlerin mühürlenmesi konularında toplantılar yapılmıştır.

NOT: Bursa/Yıldırım Belediyesi ile protokol imzalanmış ve ilçe sınırları içerisindeki asansörlerin 2017 yılı muayene ücretlerini Belediye karşılamıştır.

9-A Tipi Asansör Muayene Kuruluşları ile asansörlerin muayenelerinin nasıl yapıldığı ve şartları hakkında toplantılar yapılmıştır

       A Tipi Asansör Kuruluşları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı kuruluşlardır. İhale ile Belediyelerden asansör muayene işlemlerini alırlar ve yaparlar. Bursa?da 6 (altı) adet A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu vardır. 5 (beş) tanesi 2017 yılı içerisindeki ilk muayene ve kontrol muayenesini ücretsiz olarak yapmıştır. Sadece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) devlet kurumu olduğu için ücretli yapmıştır.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar