Geçici ve Kesin Kabul İşlemlerinde Asansör

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Yeni yapılan okul/kurum binalarındaki asansörlerin eksiksiz olarak teslim alınması.

FAALİYET AMACI: Yeni yapılan okul/kurumlarının geçici ve kesin kabul işlemlerinde asansörlerin eksiksiz olarak teslim alınmasını sağlamak.

FAALİYETİN KAPSAMI: Yeni yapılan okul/kurum binalarındaki asansörlerin eksiksiz olarak teslim alınması için yapılan bilgilendirme çalışmalarını kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYETİN BASAMAKLARI:

1-Garanti kapsamında olan ve yeşil etiket alamayan asansörlerin eksikleri incelenmiştir.

NOT: Bu asansörlerin ilk montajdan kaynaklanan eksikliklerden dolayı yeşil etiket alamadığı görülmüştür.

2-Yeni yapılan okul/kurum binalarının geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev yapan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mühendis ve Teknik personeli ile Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Mühendis ve Teknik personelleri ile toplantı yapmak için resmi yazı yazılmış ve toplantı yapılmıştır.

        Yapılan toplantıda okul/kurum asansörlerinin yapılan muayenelerde yeşil etiket alamadığı, bunun çoğunluğunun ilk montaj esnasındaki eksik işlemlerden kaynaklandığı, kabul işlemlerinde daha dikkatli olunması gerekliliği belirtilmiştir ve Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği?nde belirtilen tescil evrakları olmadan asansörün kabulünün yapılmaması istenmiş ve fikir birliğine varılmıştır.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar