Yetkili Servislerin Akreditasyonu

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Asansör Yetkili Servisleri (bakım, onarım ve revizyon firmaları) arasında Bakım, Onarım Hizmet Sözleşmesi yapılması ve yetkili servislerin akredite edilerek EVeP16 Yazılım Sistemine işlenmesi.

FAALİYETİN AMACI: Yetkili Asansör Servisleri ile ?Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Asansör Yetkili Servisleri Arasındaki Bakım, Onarım Hizmet Sözleşmesi? ni karşılıklı olarak imzalayarak, okul/ kurumların bu sözleşme şartlarına uygun olarak hizmet almasını sağlamak. Okul/kurumların yetkisi ve yeterliliği olmayan asansör bakım firmalarından hizmet almasını engellemek.

FAALİYET KAPSAMI: Okul/kurum asansörlerinin bakım ve onarımını yapacak yetkili servislerin yeterliliklerinin belirlenmesini, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Asansör Yetkili Servisleri Arasındaki Bakım, Onarım Hizmet Sözleşmesi?ni hazırlanarak yetkili servisler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanması ve okul/kurumların bu sözleşme şartlarına uygun olarak hizmet almasını sağlama işlemlerini kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme , Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Yetkilendirilecek asansör firmalarından istenilecek evrakların belirlenmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) , Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD), A Tipi Asansör Muayene Kuruluşları ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış, yapılan toplantılar neticesinde istenilen evraklar belirlenmiş, oluşturan evrak listesi bu kurumlara gönderilecek tekrardan onaylandıktan sonra form haline getirilerek işleme konulmuştur. Tüm ortak çalışma kurumlarına form halinde gönderilerek işleme konulduğu duyurulmuştur.

NOT: Bu çalışmalarda ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki Yetkili Servis olma şartları da dikkate alınmıştır.

2-Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Asansör Yetkili Servisleri Arasındaki Bakım, Onarım Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması için Bursa Sanayicileri Derneği (BURSAD) , Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi , Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcilerinin katılımları ile toplantılar düzenlenmiş, sözleşmede bulunması gereken şartlar konusunda birlikte kararlar alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan sözleşme maddeleri tekrardan bu kurumların onayına sunularak, sözleşme son halini almış ve uygulamaya konulmuştur.

3-Bursa İl Sınırları içerisinde faaliyet gösteren asansör firmalarından hangilerinin Hizmet Yeterlilik Belgesine (HYB) sahip olduklarını tespit etmek için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi asansör firmalarının listesi ve iletişim bilgileri istenmiştir.

NOT: Bu çalışma ile Bursa?da faaliyet gösteren yaklaşık 280 (iki yüz seksen) asansör firmasından sadece 87(seksen yedi) tanesinin Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olduğu görülmüştür.

4-Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ?ne sahip olan firmalara, İl Enerji Yönetim Birimi?nin çalışmaları hakkında bilgilendirme içeren ve okul/kurumlardaki asansörlerin bakım, onarım ve revizyonlarını akredite edilerek EVeP16 Yazılım Sistemine girmiş Yetkili Servislerce yapılacağını ve bunun gerekçesinin belirtildiği, bir yazı ile kendilerinden istenilen belgelerin listesi gönderilmiş ve akredite olmaları için davet edilmişlerdir.

NOT: Firmalar belgelerinin asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmiş fotokopiler belgelerin asılları görülerek alınmıştır.

         Bu işlem sonucunda Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ?ne sahip olan 87 (seksen yedi) asansör firmasından 25 (yirmi beş)?i istenilen evraklar tam olarak ibraz etmiş ve bu firmalar ile ?Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Asansör Yetkili Servisi Arasındaki Bakım Onarım Hizmet Sözleşmesi? karşılıklı imzalanarak akredite edilmiştir.

         Eksik evrak getiren firmalar, belgelerini tamamlayıncaya kadar akredite edilmemektedir. Akredite için süre sınırı yoktur, evraklarını tam olarak ibraz eden her firma akredite edilmektedir.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar