İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu toplantıları

08.11.2017

FAALİYETİN ADI: İlçe Enerji Komisyonu üyelerine bilgilendirme eğitim ve toplantılarının yapılması.

FAALİŞYETİN AMACI:  İlçe Enerji Komisyon üyelerine asansörlerin; bakım, onarım, revizyon, muayene ve denetim işlemlerinin kimler tarafından ve hangi işlemler ile yaptırıldığının, bu işlemler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerin EVeP16 Yazılım Sistemine aktarılmasının İlçe Enerji Komisyonu üyelerine anlatılması ve sisteme aktarılması için gerekli olan eğitimleri kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme , Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu ihale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-İlçe Enerji Komisyon Başkanları olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) inşaat Emlak Şube Müdürleri ile toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda okul/kurum asansörlerinin güvenli hale getirilmesinin (Yeşil Etiket alması) niçin zorunlu olduğu hangi kanun ve yönetmeliklerin bunu istediği, bir asansörü güvenli hale getirmek için yapılması gereken çalışmalar (bakım, onarım, revizyon, muayene, denetim) güvensiz durumdaki asansörler için uygulanan cezalar ve cezaları kimin kestiği ve kimlerin ödemek zorunda olduğu, garanti kapsamında olan asansörler için yapılması gereken işlemler anlatıldı.

2-İlçe Veri Giriş Uzmanları ile toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda okul/kurum asansörlerinin hangi kanun ve yönetmelikler gereğince güvenli hale getirilmesinin (Yeşil etiket alması) gerektiği, bir asansörün güvenli hale getirmek için yapılmasın gereken çalışmalar ( bakım, onarım, revizyon, muayene, denetim) , güvensiz durumdaki  (Kırmızı etiket ) asansörler için uygulanan cezalar ve bu cezaları kimlerin kestiği ve kimlerin ödemek zorunda olduğu garanti kapsamında olup da güvensiz ( Kırmızı etiketli) olan asansörler için yapılması gereken işlemlerin neler olduğu anlatılmıştır.

     Yapılan tüm bu işlemlerden sonra elde edilen bilgi ve belgelerin EVeP16 Yazılım Sistemi nasıl girileceği konusunda eğitim verilmiştir.

NOT: Bursa İl Sınırları içerisindeki 17 (on yedi) ilçede, İlçe Enerji Komisyonları kurulmuştur.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar