Piyasa Gözetim Denetimi (PGD)

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü?nden Piyasa Gözetim Denetimi istenmesi.

FAALİYETİN AMACI: Garanti kapsamında olup, yeşil etiket alamayan asansörlerin montajcı firmalar tarafından eksikliklerinin giderilmesinin sağlanması.

FAALİYETİN KASPAMI: Garanti kapsamında olup, güvensiz olan asansörlerin montajcı firmalar tarafından eksikliklerinin giderilmesi için Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirilerek Piyasa Gözetim Denetimi istenmesi iş ve işlemlerini kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme , Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYETİN BASAMAKLARI:

1-Garanti kapsamında olup da güvensiz olan veya yeşil etiket alamayan okul/kurum asansörlerinin montajcı firmaları ile görüşülüp, asansörde bulunan ve kendilerinin yaptığı iş ve işlemlerden kaynaklanan eksiklerinin giderilmesi istenmiştir.

NOT: Görüşmeler sonucunda monte ettiği asansördeki eksiklikleri tamamlayıp yeşil etiket alan firmalar için Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü?nden Piyasa Gözetim Denetimi istenmemiştir.

2-Eksikliklerin giderilmesini kabul etmeyen veya verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan firmaların monte ettiği asansörler Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü? ne resmi yazı ile bildirilerek Piyasa Gözetim Denetimi İstenmiştir

NOT: Bu yazının ekinde okul/kurum bilgileri, asansör muayene raporu, garanti belgesi, tescil belgesi vb. gibi asansöre ait tüm evraklar bulunmaktadır.

3-Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Piyasa Gözetim Denetimi istenilen okul/kurum asansörleri incelenmekte ve montajdan kaynaklanan eksiklikleri tamamlanması için montajcı firmaya süre verilmektedir. Verilen süre içerisinde montajcı firma eksiklikleri gidererek yeşil etiket almaktadır. Verilen süre sonunda asansörün eksiklikleri giderilmez ise montajcı firmaya para cezası uygulanmaktadır.

      Yapılan inceleme sonucunda, bakımsızlıktan veya binanın fiziki yapısından kaynaklanan eksiklikleri varsa bunlar okul/kurum tarafından yapılmaktadır.

NOT: Garanti kapsamında olup, yeşil etiket alamayan 80 (seksen) okul/kurum asansörü tespit edilmiştir. Bu okul/kurum asansörlerinden 6 tanesi montajcı firmalar ile yapılan görüşmeler sonucunda Piyasa Gözetim Denetimi istenmeden güvenli hale(Yeşil Etiket ) getirilmiştir. 74 okul/kurum asansörü için Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü? nden Piyasa Gözetim Denetimi istenmiştir. Bu asansörlerden 50 tanesi Yeşil Etiket, 9 tanesi Mavi etiket almış ve 15 asansör için işlemler devam etmektedir.

4-Piyasa Gözetim Denetimi sonucunda eksiklikleri giderilmeyen asansörler, okul/kurum tarafından güvenli hale getirilmekte ve bu işlemin masrafları faturalandırılarak montajcı firmadan mahkeme yoluyla rücu edilmektedir

NOT: Piyasa Gözetim Denetimi sonucunda montajcı firma tarafından güvenli hale getirilemeyen 4 asansör için montajcı firmalara uyarı yazıları yazılmıştır.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar