Asansörü Olan okul/kurumların Belirlenmesi

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Asansörü olan okul/kurumların tespit edilmesi ve asansörü olan okul/kurum müdürlerinin bilgilendirilmesi.

FAALİYETİN AMACI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı hangi okulda, kaç tane asansörün bulunduğunun tespit edilmesi. Asansörü olan okul/kurum sayısının ve toplam asansör sayısının belirlenmesi ve bu okul/kurum müdürlerinin bilgilendirilmesi.

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı okul/kurumlardan asansörü olanların EVeP16 Yazılım Sistemine bilgi girişi yapması ve bu okul/kurum müdürlerinin asansör bakım, onarım, revizyon, tescil, denetim, muayene ve cezai işlemlerin hangi kurumlar tarafından nasıl yapıldığı ile ilgili olarak yapılan bilgilendirme toplantılarını ve EVeP16 Yazılım Sistemine veri giriş işlemlerini kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı tüm okul/kurumlara resmi yazı yazılarak tüm okul/kurumların EVeP16 Yazılım Sistemine bulundukları binalarda asansör olup olmadığına ve kaç adet asansör olduğuna dair veri girişi yapmaları istenmiştir. Bu yazıda EVeP16 Yazılım Sisteminin web adresi ve veri girişi için yapmaları gereken işlem sıraları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Ve bu işlemleri yapmaları için 1 (bir) hafta süre verilmiştir.

                Yapılan bu veri girişi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı asansörü olan okul/kurum sayısı ve toplamda kaç adet asansör bulunduğu tespit edilmiştir.

NOT: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı asansörü olan okul/kurum sayısı 358 ve toplam asansör sayısı ise 423 tür.

2-Asansörlü olan tüm okul/kurum müdürleri ile toplantı yapılmıştır. Toplantı günü ve saati resmi yazı ile duyurulmuştur. Bu toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu, Elektrik Mühendisler Odası, Makine Mühendisleri Odası, Asansör Sanayicileri Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlgi İdare (Belediye) lerden konu ile ilgili temsilciler çağrılmıştır.

      Çağırılan her kurum temsilcisi, kendi yaptığı iş ve işlemler hakkında bilgi vermiştir. Bu şekilde okul/kurum müdürlerinin konunun önemini daha iyi kavramaları sağlanmıştır.

 

NOT: Toplantılara katılan ve bilgilendirmelerde bulunan kurum kuruluşlar ve görevleri aşağıda ki gibidir.

 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü: Piyasaya arz edilen asansörlerin uygun arz edilip edilmediğini, asansörün kullanma aşamasında bakım ve muayene işlemlerinin etkisiz yapılıp yapılmadığını denetleyen ve bu işlemler ile ilgili eksiklik tespit ettiğinde hem montajcı asansör firmasına hem de bina sorumlusuna ceza kesen kamu kurumdur ve bu işlemler hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası: Asansörlerin ve liftlerin bakım ve muayenelerinin teknik açıdan gerekliliği konularında bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.

Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD): Bursa ?da faaliyet üreten asansör firmalarını kurmuş olduğu bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Yetkili bir asansör firmasının sahip olması gereken belgeler ve yeterliliklerin neler olması gerektiği, yetkisiz firmalar ile çalışmanın doğuracağı olumsuz sonuçlar ve bakımın önemi hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

A tipi Asansör Muayene Kuruluşları: İlgili idarelerin (Belediye) asansör muayene yetkilerini ihale ile alarak onlar adına asansörlerin yıllık muayenelerini yapan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ve Bakanlık Yetkili kuruluşlardır. Bu kuruluşlar asansörlerin yıllık muayene yapılma zorunluluğu ve şartları hakkında bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: Asansörleri engelli erişimi noktasında denetleyen ve gerektiğinde cezai işlem uygulayan kamu kurumudur. Engelli erişimi ve binada bulunan asansörün güvenli hale getirilmesinin (Yeşil Etiket alması) zorunluluğu hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: İmar Kanunu açısından binalarda asansör bulunması şartları konusunda bilgilendirmede bulunmuştur.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE): Asansör bakım ve revizyon firmalarına Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) veren Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü?nün talep etmesi durumunda asansörleri test eden ve A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu olarak asansörlerin yıllık muayenelerini yapan kamu kurumudur. Yapmış olduğu bu işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

İlgili İdare (Belediye)? ler: Asansörlerin tescil (ruhsat) işlemlerini yapan, güvensiz (Kırmızı Etiket) durumdaki asansörleri mühürleyerek kullanım dışı bırakan kamu kurumudur. Yaptığı iş ve işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar