Tescil İşlemleri

11.11.2017

FAALİYET ADI: Asansör tescil işlemlerinin yapılması.

FAALİYETİN AMACI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı okul/kurumlardaki asansörlerin tescil (ruhsat)işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

FAALİYETİN KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı okul/kurumlardaki asansörlerin tescil işlemlerinin yapılması için yapılan çalışmalarını kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Tüm okul/kurum asansörleri montaj yılına göre (15.08.2004 öncesinde ve 15.08.2004 sonrasında monta edilen olarak) ayrılması.

NOT: Asansör tescil işlemleri ilgili idareler (belediye) tarafından yapılmaktadır. Asansör tescil işlemlerinde istenilen evraklar asansörün 2004 öncesi veya sonrasında monte edilmiş olmasına göre değişmektedir. 15.08.2004 tarihinden önce monte edilen asansörler mevcut asansör, 15.08.2004 tarihinden sonra monte edilen asansörler yeni asansör olarak isimlendirilmekte ve değerlendirilmektedir.

 

2-Asansörü mevcut asansör olarak değerlendirilen okul/kurum müdürlüklerine resmi yazı yazılarak istenilen belgelerle ilgili idareye (belediyeye) başvuru yapmaları ve asansörlerinin tescillerini yaptırmaları istenmiştir.

NOT: Mevcut asansörlerin tescili okul/ kurum müdürleri ( bina sorumlusu) tarafında yapılmalıdır. Mevcut asansörün tescil işlemlerinde ilgili idare (belediye) tarafından istenilen belgeler: 1-Asansörün güvenli olduğuna (yeşil etiketli) dair muayene raporu 2-Okul/kurum müdürü (bina sorumlusu) ?nün dilekçesi.

3-Asansörü yeni asansör olarak değerlendirilen okul/kurum müdürlüklerine resmi yazı yazılarak asansörlerini monte eden firmalara iletişime geçerek, firmaların gerekli evraklarla tescil işlemleri için ilgili idareye (belediyeye) başvurmalarını istemeleri, söylenmiştir.

NOT: Yeni asansörlerin tescili, asansör montaj firması tarafından yaptırılmalıdır. Yeni asansörün tescil işlemi için ilgi idare (belediye) tarafından istenilen belgeler:1-Sanayi Sicil Belgesi 2-Asansörün Güvenli (yeşil etiketli) olduğuna dair muayene raporu 3-AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü 4-Garanti Belgesi 5-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 6-Asansörün proje ve montaj dahil faturası 7-Uygunluk Belgesi veya raporu

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar