Veri Analizlerinin Yapılması

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: EVeP16 Yazılım Sistemine girilen verilerin analizlerinin yapılması.

FAALİYETİN AMACI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı Okul/Kurumlardaki asansörlerin etiket renklerinin tespit edilmesi.

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı Okul/Kurumlardaki asansörlerin etiket renklerinin tespit edilmesi iş ve işlemelerini kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Yıllık muayenesi yapılan Okul/Kurum asansör sayısı (265 adet) ve Yıllık muayenesi yapılmayan Okul/Kurum asansör sayısı (158) tespit edilmiştir.

2-Muayenesi yapılan asansörlerin etiket renklerin tespit edilmiştir.

(Yeşil Etiketli asansör sayısı : 5, Mavi Etiketli asansör sayısı : 1 , Sarı Etiketli asansör sayısı 1 Ve Kırmızı Etiketli asansör sayısı : 258 dır.

 

3-Asansör Kimlik numaralarının sisteme doğru olarak işlenip işlenmediği kontrol edilmiş ve Okul/Kurumlara düzeltme yapılması için süre verilmiştir.

NOT: Sistem incelenerek hatalı veri girişi yapan Okul/Kurumlar ve hatalı veriler listelenmiş ve her İlçe Veri Giriş Uzmanına bu listeler gönderilerek gerekli düzeltmelerin yapılması istenmiştir.

 

4-Asansör monte yılları tespit edilmiştir ve garanti kapsamındaki okullar listelenmiştir.

5-Yapılan Yıllık Muayene sonucunda Yeşil Etiket alan asansörlerin, EVeP16 Yazılım Sistemine akredite edilmiş yetkili asansör firmaları ile aylık bakım onarım ve hizmet sözleşmelerini yenilemeleri ve düzenli olarak bakımlarının ve yıllık muayeneleri yaptırmaları istenmiştir.

          Eğer mevcut bakım sözleşmeleri var ve bu bakım firması da EVeP16 Yazılım Sistemine akredite değil iste sözleşme tarihi sonuna kadar bu firma ile çalışmaları ve süre bitiminde akredite edilmiş bir asansör firması ile sözleşme imzalamaları istenmiştir. Asansör garanti kapsamında ise garanti süresi bitene kadar monte eden firma ile bakım sözleşmesi yapmaları söylenmiştir.

6-Yapılan yıllık muayene sonucunda Mavi Etiket alan asansörlerin, EVeP16 Yazılım Sistemine akredite edilmiş yetkili asansör firmaları ile aylık bakım onarım ve hizmet sözleşmelerini yenilemeleri ve düzenli olarak aylık bakımlarını ve yıllık muayeneleri yaptırmaları ayrıca bakım süreci içerisinde asansörün etiket rengini yeşile çevirmeleri istenmiştir.

           Eğer mevcut bakım sözleşmeleri var ve bu bakım firması da EVeP16 Yazılım Sistemine akredite değil iste sözleşme tarihi sonuna kadar bu firma ile çalışmaları ve süre bitiminde akredite edilmiş bir asansör firması ile sözleşme imzalamaları istenmiştir.

            Ayrıca bu asansörün monte yılına bakılmış ve garanti kapsamında ise montajlı firma bilgilerin tespit edilmesi için Okul/Kurum müdürlerine resmi yazı yazılmıştır.

NOT: Asansörlerin garanti süresi monte edildiği tarihten itibaren 3 yıldır.

7-Yapılan yıllık muayene sonucunda Sarı Etiket alan asansörlerin kullanılmaması ve garanti kapsamı içerisinde ise montajcı firmanın tespit edilmesi için Okul/Kurum müdürlerine resmi yazı yazılmıştır.

8-Yapılan yıllık muayene sonucunda Kırmızı Etiket alan asansörlerin kullanılmaması ve garanti kapsamı içerisinde iste montajcı firmanın tespit edilmesi için Okul/Kurum müdürlerine resmi yazı yazılmıştır.

NOT: Garanti kapsamında olup, YEŞİL Etiket alamayan asansör sayısı 80 olarak tespit edilmiştir.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar