Muayene raporlarının EVeP16 Sistemine İşlenmesi

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Okul/Kurum asansör muayene raporlarının EVeP16 yazılım sistemine işlenerek veri girişinin yapılması.

FAALİYETİN AMACI: Okul/Kurum asansörlerine ait muayene raporlarının EVeP16 yazılım sistemine doğru olarak işlenmesinin sağlanması

FAALİYETİN KAPSAMI: Okul/Kurum asansörlerine ait muayene raporlarının EVeP16 yazılım sistemine hatasız olarak işlenmesi için yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını kapar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanları? nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Asansör muayene raporlarının EVeP16 yazılım sistemine hatasız olarak işlenmesi için asansörü olan Okul/Kurum Müdürlerine EVeP16 Yazılım Sistemi Bilgi Girişi  eğitimleri planlanmış ve bu eğitimler resmi yazı ile Okul/Kurum müdürlerine bildirilmiştir.

2-Yapılan eğitim planları doğrultusunda Bursa?daki her İlçede ayrı ayrı eğitimler verilmiştir.

NOT: Bursa?daki her İlçede asansörü olan Okul/Kurum müdürlerine kendi İlçelerinde ayrı ayrı eğitimler verilmiştir.

3-EVeP16 Yazılım Sistemine Bilgi Girişinin yapılması için Okul/Kurum müdürlerine süre verilmiş ve bu durum resmi yazı ile bildirilmiştir.

NOT:

1-EVeP16 Yazılım Sistemine Bilgi Girişinin nasıl yapılacağı, aynı sistemdeki DUYURU kısmında da ayrıca anlatılmıştır.

2-Asansör Yetkili Servisi veya A Tipi Muayene Kuruluşlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı muayene raporu veri girişini yapmayan okullara ek süre vermiştir.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar