Bakım, Onarım ve Revizyon İşlemleri

11.11.2017

FAAİYET ADI: Veri analizi sonuçlarına göre revizyon, işlemlerinin yaptırılması

FALİYET AMACI: Okul/kurumlara ait asansörlerin güvenli hale getirilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere Yetkili Asansör servisleri ile okul / kurumlar arasında revizyon sözleşmesi hazırlanması ve tüm revizyon işlemlerinin bu sözleşme şartlarına ve Kamu İhale Kanunu ?na uygun olarak yapılmasının sağlanması.

FAALYETİN KAPSAMI: Okul / kurumlar ile Asansör Yetkili Servisleri Arasındaki imzalanacak ?? Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı okul kurumlar ile Asansör Firmaları Arasındaki Asansör Revizyon ( Güvenlik Seviyesinin Arttırılması) ve iki Yıllık Bakım Hizmet Sözleşmesi ? nin hazırlanması çalışmalarını ve okul / kurumların bu sözleşme hükümleri ile kamu ihale kanunu hükümlerine uygun olarak revizyon işlemlerini yapma çalışmalarını kapsar.   

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYETİN BASAMAKLARI:

1-Okul / kurumlar ile Asansör Yetkili Servisleri arasında imzalanacak revizyon sözleşmesinin hazırlanması amacı ile Bursa Asansör Sanayicileri Derneği (BURSAD),Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ? nün katılımları ile toplantılar düzenlenmiş ve sözleşmede bulunması gereken şartlar konusunda birlikte kararlar alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda sözleşme metni oluşturulmuştur.

2-EVeP16 Yazılım Sistemine akredite olmuş 25 asansör Yetkili servisi ile toplantılar yapılmış ve hazırlanacak olan revizyon hizmet sözleşmesinde bulunması gerekli olan şartlar görüşülmüştür.  Bu toplantılar da Asansör Yetkili Servislerinin de çekince ve tereddütleri de dikkate alınarak bir önceki toplantıda oluşturulan sözleşme metnine eklemeler yapılmıştır.

            Sözleşmenin son hali her iki toplantıya da kayılan kurum, kuruluş ve firmaların onayı alınarak uygulamaya konmuştur.

3- Garanti kapsamında olup yeşil etiket haricinde başka bir etiket alan asansörlerin, monte eden asansör firmalarının tespit edilmesi.

4-Garanti kapsamında olmayıp yeşil etiket alamayan asansörlerin, muayene raporunda belirtilen eksiklerinin giderilerek güvenli hale getirilmesi ( yeşil etiket alması ) için okul / kurum müdürlüklerine resmi yazılarak EVeP16 yazılım sistemindeki Asansör Yetkili Servislerinin en az 3 tanesinde almaları istenmiştir.

5-Alınan en az 3 fiyat teklifi ile ortalama asansör maliyetleri belirlenmiştir. Bu teklifler ve ortalama değerleri ilçe Veri Giriş Uzmanları tarafından her okul / kurumun ait olduğu ilgili Genel Müdürlük başlığı altında ayrı ayrı listelenmiştir.

6-Her ilçe ve Genel Müdürlük bazında oluşturulan okul / kurumların ortalama asansör revizyon maliyetleri Milli Eğitim Bakanlığındaki ilgili Genel Müdürlüklere resmi yazı yazılarak ödenek talebinde bulunulmuştur.

NOT: Bursa genelinde 6 genel Müdürlüğe bağlı toplam 134 okul / kurum için ilgili Genel Müdürlüklerden  ödenek talebinde bulunulmuştur.

           Asansörü kırmızı veya sarı etiketli olan okul / kurum müdürleri revizyon teklifi alıp, Bakanlıktan ödenek talebinde bulunulduğunda, kurumunun asansörünün güvensiz durumda olduğu içi yapılmış olan şikayetlerden ( gerekli yasal işlemleri yapmış olduğundan ) dolayı para cezası ? alma durumu bulunmamaktadır.

7-Engelli öğrenci veya personeli bulunan ve asansörü güvensiz olan okul / kurum müdürlerine resmi yazı yazılarak, Genel Müdürlük tarafından ödenek gönderilme sürecinin uzun bir süreç olduğunu, gerekli maliyeti Okul Aile Birliği Hesaplarından veya ilçelerindeki İnşaat Emlak şube Müdürlüğünden karşılamak için faaliyetlerde bulunmaları istenmiştir.

8-Asansörü güvensiz olan ve gerekli revizyon maliyeti için ödenek bulamayan okul / kurum müdürlüklerine resmi yazı yazılarak, bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten ödenek gelene kadar asansörünü belediyeye mühürletmeleri ve kullanım dışı bıraktırılmasının sağlanması istenmiştir.

9-Özel Eğitim okul / kurumları ( engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar) için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ( İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ) ve Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile öncelikli olarak görüşülmüş ve bu okul / kurum asansörlerinin öncelikli olarak güvenli hale ( yeşil etiket ) getirilmesi için çalışmalarda bulunulmuştur.

10-İlgili idare ( belediye ) deki asansör işlemlerinden sorumlu olan teknik personel ve asansör mühürleme işlemlerinden sorumlu olan zabıta personelleri ile toplantı yapılıp güvensiz olan okul / kurum asansörlerinin ivedilikle mühürlenmesi istenmiştir.

NOT: İlgili idare ( belediye ) ye ait zabıta müdürlüğü mühürlendiği asansör ile ilgili mühürleme tutanağı düzenleyip okul / kurum müdürüne vermelidir. Mühürlü bir asansörün revizyonu yapılacaksa zabıta müdürlüğüne başvurularak mühür bozma tutanağı ile asansör mührü açılmalıdır.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar