Gaz Dağıtım Firmaları ile İşbirliği

28.10.2017

FAALİYET ADI:İlgili Gaz Dağıtım ve Satış firmaları (BURSAGAZ, AKSAGAZ, İNGAZ, ARMAGAZ) ile işbirliği yapılması

FAALİYET AMACI:Okul ve kurumlarda enerji verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için doğalgaz dağıtım firmaları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak çalışma yapmak.

FAALİYET KAPSAMI:Doğalgaz Dağıtım ve Satış Firmaları (BURSAGAZ, AKSAGAZ, İNGAZ, ARMAGAZ)  - Mekanik Tesisat Birimi

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-İl genelinde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım firmalarının EPDK sitesinden belirlenmesi 

2-Okul ve kurumlarda enerji verimliliği, sürekliliğinin sağlanması, mekanik tesisatlar, gaz sarfiyatlarının azaltılması, tüketimlerin uzaktan izlenebilmesi, fatura sistem entegrasyonu, e-fatura oluşturulması, ödeme bilgileri ve gerekli işbirliği konularında Doğalgaz Dağıtım ve Satış Firmaları (BURSAGAZ, AKSAGAZ, İNGAZ, ARMAGAZ)  ile protokoller yapılması

3-BURSAGAZ, AKSAGAZ, İNGAZ ve ARMAGAZ  ile imzalanan protokoller çerçevesinde toplantılar yapılarak ortak uygulama kararları alınması

4-Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların doğalgaz abonelik bilgilerinin gaz dağıtım firmalarıyla işbirliği yapılarak tespit ve düzenlemelerin yapılması.

5-Doğalgaz bağlantı bedellerinin, EPDK tarafından yayınlanan yasal mevzuata uygun hale getirilmesi için, gaz dağıtım firmalarıyla gerekli görüşmelerin yapılarak mutabık kalınması.

6-Doğalgaz güvence bedellerinin, EPDK tarafından yayınlanan yasal mevzuata uygun hale getirilmesi için, gaz dağıtım firmalarıyla gerekli görüşmelerin yapılarak mutabık kalınması.

7-Okul/kurumların doğalgaz projelerinin, gaz dağıtım firmalarının veri tabanından alınarak EVeP16 sistemine aktarılması (BOTAŞ'dan kalan projeler PDF, yeni projeler ZetaCAD programı olarak aktarılmıştır).

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar