Ekopanel Uygulaması

10.11.2017

FAALİYET ADI:Kazanlarda Ekopanel uygulamasının uygunluk tespiti ve fayda sonucuna göre monte edilmesi

FAALİYET AMACI:Enerji Verimliliği Kanunu gereği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardaki mekanik tesisat sistemlerinde, enerjinin verimli kullanılarak yakıt tasarrufu sağlanması için aşırı tüketime müdahale edilmesi ve  okul/ kurumların enerji yükünün azaltılması.

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği- Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-MMO, EMO ve yetkili servis firmalarının desteğiyle verimlilik ve tasarruf sağlayadığı önerilen Ekopanel cihazı için teknik şartname hazırlanması.

2-Mekanik Tesisat Biriminin belirlediği iki okulda hazırlanan teknik şartnameye uygun örnek ekopanel uygulaması yapılarak, Ekopanel takılan okulların önceki yılın aynı dönemine göre tüketim analizlerinin yapılması

3-Yapılan analiz ve örnek uygulama sonuçlarına göre gerekli iyileştirme çalışmalarının (Üç yollu vana montajı, Ekopanel takılması, tesisat iyileştirmesi, periyodik bakım yapılması gibi) yapılması

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar