Yetkili Servis Rehberlik Hizmetleri

10.11.2017

FAALİYET ADI:Yetkili mekanik tesisat bakım servislerine rehberlik yapılması.

FAALİYET AMACI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda bulunan mekanik tesisat bakımlarının  hazırlanan periyodik bakım formu, bakım talimatı ve ilgili mevzuat gereğince yetkili servislerce yapılması amacıyla rehberlik yapmak. Yapılan bakım ve denetim sonuçlarının EVeP16 yazılımına işlenmesiyle analiz ve raporlamasını yapabilmek.

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği-Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği ve Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği yapılacak olan mekanik tesisat periyodik bakım ve onarımları için yetkili servislerin uyması gereken "Mekanik Tesisat Periyodik Bakım-Onarım Talimatı" hazırlanarak tüm yetkili servis ve personeline duyurulması.

2-Yetkilendirilen mekanik tesisat bakım firmaları yetkilileri ile EVeP16 sistemi, okul/kurumlarda yapacakları çalışmalar hakkında işletme (ısıtma) dönemi öncesinde ve sonrasında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılması.

3-Yetkilendirilen mekanik tesisat bakım firmalarında çalışan teknik servis personelleri ile okul/kurumlarda yapacakları bakım-onarımlarda uyacakları kurallar, ilgili sözleşme ve formların doldurulması, okul/kurum yetkililerine yapacakları rehberlik hizmetleri ve EVeP16 sistemi hakkında işletme (ısıtma) dönemi öncesinde bilgilendirme ve paylaşım toplantısı yapılması.

4-Yetkili servislerin okul ve kurumlarda yapacakları periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin yerinde denetimi için takvim hazırlanması ve yetkili servislere duyurulması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar