Rehberlik ve Denetim Hizmetleri

10.11.2017

FAALİYET ADI:Denetim Formları İçin Kriterlerin Belirlenmesi.

FAALİYET AMACI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlarda bulunan Mekanik Tesisat Sistemi Periyodik Bakım hizmetlerinin yasal mevzuat ve EVeP16 Sistemine uygunluğu, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin uygulanmasının takibi, Servis hizmetlerinin yerinde incelenmesi, mevcut durumun belirlenmesi için gerekli kriterleri belirlemek.

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlar

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği- Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin uygulanmasının takibi, Servis hizmetlerinin yerinde incelenmesi ve mevcut durumun belirlenmesi için Enerji Yönetimi Rehberlik ve Denetim Hizmetleri Formu kriterlerinin belirlenmesi

2-İlçe Enerji Verimliliği Komisyonlarının okul/kurum denetimlerinde dolduracakları "Denetim Formu" kriterlerinin belirlenmesi.

3-Mekanik Tesisat Biriminin yetkili servis denetimlerinde dolduracakları "Servis Denetim Formu" kriterlerinin belirlenmesi.

4-Denetim Formlarının oluşturulması ve EVeP16 yazılımına eklenmesi için belirlenen kriterlerin Kalite Yönetim Sistemine gönderilmesi.

 

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar