Mekanik Tesisat Periyodik Kazan Bakım Kriterleri

10.11.2017

FAALİYET ADI:Mekanik Tesisat Periyodik Kazan Bakım Formu İçin Kriterlerin Belirlenmesi

FAALİYET AMACI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlarda bulunan mekanik tesisat (ısı sistemleri) bakım-onarımlarının Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereği Yetkili Servisler vasıtası ile yapılmasını  sağlamak

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumların mekanik tesisat sistemlerinde uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği-Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Mekanik Tesisat, ısıtma ve doğalgaz ile ilgili gerekli bilgilerin okul/kurumlarca EVeP16 yazılımına   girilmesinin sağlanması için İlçe Veri Giriş Uzmanları toplantısı yapılması

2-Okul/Kurumların Mekanik Tesisat Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım formlarında bulunması gereken sistem elemanlarının belirlenmesi için  MMO, EMO, TSE ve DOSİDER ile yapılan toplantı sonuçlarına göre Birim Teknik Personellerince gerekli düzenleme çalışmalarının yapılması

3-Okul/Kurumların mekanik tesisat sistemlerindeki yıllık periyodik bakım cihaz ve ekipmanlarının belirlenmesi

4-Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kazan Yıllık Periyodik Bakım Formu Kriterlerinin belirlenmesi

5-Sıvı ve Gaz Yakıtlı Brülör Yıllık Periyodik Bakım Formu Kriterlerinin belirlenmesi

6-Katı,sıvı ve gaz Yakıtlı Kazan Dairesi Yıllık Periyodik Bakım Formu Kriterlerinin belirlenmesi

7-Sıvı ve gaz yakıtlı Genleşme Tanklarının Periyodik Bakım Formu Kriterlerinin belirlenmesi

8-Gaz Yakıtlı Radyant Isıtıcı Yıllık Periyodik Bakım Formu kriterlerinin belirlenmesi

9-Sıcak Hava Apereyi Yıllık Periyodik Bakım Formu kriterlerinin belirlenmesi

10-Sirkülasyon Pompası Yıllık Periyodik Bakım Formu kriterlerinin belirlenmes

11-Split Klima Yıllık Periyodik Bakım Formu kriterlerinin belirlenmesi

12-VRF Sistemleri Yıllık Periyodik Bakım Formu kriterlerinin belirlenmesi

13-Fancoil Sistemi Yıllık Periyodik Bakım Formu kriterlerinin belirlenmesi

14-Okul/Kurumların "Cihaz Bilgi Formu" kriterlerinin belirlenmesi

15-Baca gazı analiz formu kriterlerinin belirlenmesi.

16-Kazan arıza/bakım formu kriterlerinin belirlenmesi

17-Okul/Kurumların kazan dairelerinde ısıtma sisteminin verimli kullanılması ve İSG mevzuatı gereği; İşletme Talimatı, Acil Müdahale Talimatı ve Acil Güvenlik Talimatlarının içeriğinin belirlenmesi

18-Yıllık Periyodik Bakım Formları, Arıza/Bakım Formu, Talimatlar ve "Cihaz Bilgi Formu"nun oluşturulması ve EVeP16 yazılımına eklenmesi için Kalite Yönetim Sistemine gönderilmesi.

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar