İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Toplantıları

28.10.2017

FAALİYET ADI:Enerji Yönetim Birimi ve Mekanik Tesisat Sistemleri çalışmaları hakkında İlçe Enerji Komisyonu üyelerine ve okul/kurum yöneticilerine farkındalık ve bilgilendirme toplantılarının yapılması

FAALİYET AMACI:MEM İlçe Enerji Komisyonu üyelerinin mekanik tesisat ve doğalgaz piyasası, zorunluluklar, yükümlülükler ve ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirilmesi ve  sürece katılımının sağlanması

FAALİYET KAPSAMI:Bursa genelindeki 17 İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu ve üyelerini kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği-Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Aylık olarak yapılması planlanan İlçe Enerji Komisyonu Üyeleri Eğitim ve Bilgilendirme Planının yapılması ve duyurulması

2-İlçelerdeki Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanı olan  ve 2 ayda bir yapılması planlanan toplantıda İnşaat Emlak Şube Müdürlerine; Mekanik Tesisat, zorunluluklar, yükümlülükler ve ilgili mevzuat konularında bilgilendirme yapılması (Kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımı sağlanarak).

3-İlçelerdeki Enerji Komisyonu üyeleri olan ve her ay yapılması planlanan İlçe Veri Giriş Uzmanları toplantılarında, ayrıca yapılacak Tahakkuk memurları ve İnşaat Emlak Şefleri toplantılarında;  Mekanik Tesisat, zorunluluklar, yükümlülükler ve ilgili mevzuat konularında bilgilendirme yapılması(Kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımı sağlanarak).

4-Okul/Kurum Müdürlerine 17 ilçe için ayrı ayrı olmak üzere Mekanik Tesisat, Isı Sistemleri, doğalgaz sistemi bilgilendirmesi ile EVeP16 Yazılımı, veri girişi, raporlama konularında bilgilendirme toplantıları yapılması.

5-İlçelerdeki Veri Giriş Uzmanlarına aylık olarak yapılan toplantılarda EVeP16 Yazılım Sistemi, Mekanik Tesisat Sistemi ve Eğitimlerinin (Teorik ve Uygulamalı) yapılması.

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar