Servislerin Yetkilendirilmesi

10.11.2017

FAALİYET ADI: İl genelindeki mekanik tesisat bakım servislerinin tespit edilmesi ve yetkilendirilmesi

FAALİYET AMACI: Enerji Verimliliği Kanunu gereği, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine uygun olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlarda bulunan mekanik tesisat sistemi periyodik bakımlarının yetkili servislerle yapılmasını sağlamak

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği-Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereğince DOSİDER aracılığıyla doğalgaz cihazları üretici firmalarının tespit edilmesi

2- Doğalgaz cihazları üretici firmalarının ve Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü desteğiyle Bursa il çapındaki mekanik tesisat yetkili bakım servislerinin tespit edilmesi

3-Kazan bakımlarında yetkili servislerin uyması gereken kanuni zorunlulukların tespit edilmesi(Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği)

4-Yüksek  fiyatlandırmanın önüne geçebilmek, uygulamada birlik oluşturmak ve tavan fiyatları belirlemek için MMO, EMO ve kazan bakım firmalarının katkılarıyla Kazan Periyodik Bakım bedellerinin tespit edilmesi.

5-Mekanik tesisat bakımlarında yasal zorunlulukları yerine getirmek ve uygulamada birlik oluşturmak için MMO, EMO, TSE ve MEM Hukuk Bürosunun destekleriyle mekanik tesisat yetkili bakım servisleri ile İl Enerji Yönetim Birimi arasında imzalanacak sözleşmenin hazırlanması

6-Mekanik tesisat bakımlarında yasal zorunlulukları yerine getirmek ve uygulamada birlik oluşturmak için MMO, EMO, TSE ve MEM Hukuk Bürosunun destekleriyle Kazan bakım servisleri ile Okul/Kurumlar arasında imzalanacak sözleşmenin hazırlanması

7-MMO, EMO ve TSE'nin  destekleriyle hazırlanan "sözleşme imzalama tutanağı" ndaki mekanik tesisat bakım servislerinin EVeP16 sisteminde yetkilendirilmesi için istenen gerekli belgelerin firmalara duyurulması.

8-Mekanik tesisat servislerinin EVeP16 sisteminde yetkilendirme sürecinin başlatılması için mekanik tesisat bakım servislerinin  gerekli belgelerin mekanik tesisat birimince teslim alınması

9-Yetki verilen servis firmaları ile yıllık sözleşme imzalanması

10-Mekanik tesisat bakım servisleri ile İl Enerji Yönetim Birimi arasında  sözleşmenin imzalanması ve Mekanik tesisat bakım servislerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan okul/kurumlarda Yetkili Mekanik Bakım servisi olarak  yetki verilmesi.

11-Yetkilendirilen mekanik bakım servislerinin EVeP16 sisteminde tanımlanması ve okul/kurumların hizmetine açılması

12-Yetkili servisler ile yıllık imzalanan servis sözleşmelerinin her yıl yenilenmesi ve günü geçen evraklarının servislerden teslim alınarak dosyalanması ve EVeP16 yazılımıda güncellenmesi.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar