Okul-Kurum Rehberlik Ve Bilgilendirme Çalışmaları

10.11.2017

FAALİYET ADI:Okul/Kurum yetkililerinin EVeP16 yazılımındaki yetkili servis firmaları ile görüşerek, mekanik tesisat bakım sözleşmesi imzalaması ve İlçe VGU tarafından rehberlik ve bilgilendirme yapılması.

FAALİYET AMACI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlardaki mekanik tesisat sistemlerininin Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik gereği bakım ve onarımlarının yaptırılması.

FAALİYET KAPSAMI: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlar ile EVeP16 yazılımında yetkilendirimiş servisler.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği- Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,  Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Onuncu Kalkınma Planı, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği, Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, EPDK Kararları, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği yapılması gerekli mekanik tesisat periyodik bakım ve onarımları için okul/kurumların uyması gereken "Mekanik Tesisat Periyodik Bakım-Onarım Talimatı" hazırlanarak tüm okul/kurumlara duyurulması.

2-EVeP16 yazılımına mekanik tesisat, bakımlar ve sonuçları ile ilgili bilgilerinin girilmesi için okul/kurum yöneticilerine  bilgilendirme yazılarının gönderilmesi.

3-Okul/Kurumların yetkili mekanik tesisat bakım servisleri ile anlaşıp EVeP16 yazılımı üzerinden sözleşme yaparak, 3(üç) nüsha olarak sözleşmeyi imzalamaları.

4-Okul/kurum  ile mekanik tesisat yetkili bakım servisi arasında 3(üç) nüsha olarak imzalanan sözleşmenin bir nüshasının EVeP16 sisteminde onaylanması için İlçe Enerji Verimliliği Birimine, bir nüshasının okul/kurumun Enerji Verimliliği klasörüne, bir nüshasının ise yetkili servise verilmesi.

5-Okul/kurum müdürlüğü ile yetkili servisin periyodik bakım günü konusunda mütabık kalınması.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar