Kamu Kurumları Ve STK'larla İşbirliği

28.10.2017

FAALİYET ADI:Sektördeki Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları(Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası(MMO), Elektrik Mühendisleri Odası(EMO), Türk Standartları Enstitüsü(TSE) ve Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği(DOSİDER) İle İşbirliği Yapılması.

FAALİYET AMACI:Okul ve kurumlarda enerji verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması, mekanik sistem özellikleri, periyodik bakım kriterleri, bakım personelleri, eğitimler ve ısıl sistemler konularında bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak çalışma yapmak.

FAALİYET KAPSAMI:Sivil Toplum Kuruluşları (MMO, EMO, TSE ve Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği)  - Mekanik Tesisat Birimi

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Mekanik tesisat sistemleri satış ve servis hizmetleri, garanti mevzuatı, montaj, bakım, onarım ve enerji verimliliği konularında Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile işbirliği için görüşmeler yapılması

2-Mekanik Tesisat sistemleri konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından DOSİDER, TSE, Bursa MMO ve Bursa EMO ile toplantılar yapılarak, Okul ve kurumlarda enerji verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması, mekanik sistem özellikleri, periyodik bakım kriterleri, bakım personelleri, eğitimler ve ısıl sistemler konularında işbirliği protokolleri yapılması.

3-Bursa Makine Mühendisleri Odası, Bursa Elektrik Mühendisleri Odası, Bursa TSE Şubesi ile protokol gereği okul ve kurumlarda enerji verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması, mekanik sistem özellikleri, periyodik bakım kriterleri, bakım personelleri, eğitimler ve ısıl sistemler konularında toplantılar yapılarak, gerekli işlemlerin başlatılması.

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar