Doğalgaz Tüketim Analizleri

10.11.2017

FAALİYET ADI:Okul/Kurum, il ve ilçe bazında doğalgaz tüketim analizlerinin yapılması ve gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılması

FAALİYET AMACI:Enerji Verimliliği Kanunu gereği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardaki mekanik tesisat sistemlerinde, enerjinin verimli kullanılarak yakıt tasarrufu sağlanması, insan sağlığı için bacadan atılan karbondioksit miktarının en aza indirilmesi, mükerrer ödemelerin önlenmesi ve kurumların enerji yükünün azaltılması.

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği- Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Enerjinin verimli kullanılarak yakıt tasarrufu sağlanması, insan sağlığı için bacadan atılan karbondioksit miktarının en aza indirilmesi, mükerrer ödemelerin önlenmesi ve kurumların enerji yükünün azaltılması amacıyla analiz için doğalgaz tüketim verilerinin ilgili gaz dağıtım firmalarından protokol kapsamında ve dijital ortamda (xml formatında) alınarak EVeP16 sistemine aktarılması.

2-Gaz dağıtım firmalarından gelen tüketim değerlerinin kazan, brülör tüketimlerine göre analizinin yapılması, EVeP16 sistemindeki okul/kurum bilgileri ile karşılaştırılması ve analiz sonuçlarının okul/kurum ve firmalarla paylaşılarak, olumsuzluklara çözüm bulunması. 

3-Tüketim analizlerine göre aşırı tüketim tespiti yapılan okul/kurum yöneticilerine gerekli uyarıların yazılı olarak yapılması.

4-Tüketim analizlerine göre aşırı tüketim tespit edilen kazanların periyodik bakımını gerçekleştiren yetkili servis firmalarına yazılı uyarıların yapılması.

 

 

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar