Doğalgaz Sayaç Otomasyonu

10.11.2017

FAALİYET ADI:Protokol ortağı olan gaz dağıtım firması/firmaları ile gaz sarfiyatlarının uzaktan izlenmesi ve EVeP16 yazılım sistemine aktarılması için AMR veya GPRS li doğalgaz sayaçlarının takılması konusunda anlaşmaya varılması ve örnek uygulamaların başlatılması.

FAALİYET AMACI:Enerji Verimliliği Kanunu gereği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlardaki mekanik tesisat sistemlerinde, enerjinin verimli kullanılarak yakıt tasarrufu sağlanması için aşırı tüketime müdahale edilmesi, mükerrer ödemelerin önüne geçilmesi  ve  okul/ kurumların enerji yükünün azaltılması.

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği- Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Tüketim analizi yapılan okul/kurumlarda tüketimin takibinin yapılabilmesi ve gaz sarfiyatının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için  çalışmaların başlatılması

2-Protokol ortağı olan gaz dağıtım firması/firmaları ile gaz sarfiyatlarının uzaktan izlenmesi ve EVeP16 yazılım sistemine aktarılması için AMR veya GPRS li doğalgaz sayaçlarının takılması konusunda anlaşmaya varılması ve örnek uygulamaların başlatılması.

3-Örnek uygulama yapılacak okul/kurumlarda çalışmalarının AMR veya GPRS li doğalgaz sayaçlarının takılması

4-Örnek uygulama yapılan okul/kurumlarda uzaktan takibi yapılan sayaç okuma bilgilerinin gaz dağıtım firması kanalıyla alınması ve EVeP16 yazılımına aktarılması

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar