ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI

SIFIR ATIK / ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI / ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI

ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI

TAP Derneğinin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 2007 yılından itibaren her sene düzenlemekte olduğu okullar arası atık pil toplama kampanyası 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmektedir. En çok atık pil toplayan okullara TAP tarafından temin edilen ödüller Belediyeler aracılığı ile teslim edilmektedir.

Bu kampanya ile amacımız, atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bu kampanya ile toplanan atık piller ülke genelinde toplanan atık pilin yaklaşık olarak %40’ına denk gelmektedir.

A) Kampanyanın tarafları: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)

B) Kampanyanın amacı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liselerden atık pilleri toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyaları ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak.

C) Kampanyanın hedefleri: Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.

D) Kampanya süresi: Kampanya 1 Ekim 2020’de başlatılarak, 30 Nisan 2021 tarihinde sona erdirilecektir. Kampanya süresince okullarda toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.

E) Kampanyanın değerlendirmesi: Kampanya süresince;
İl genelinde öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her ilçenin en çok atık pil toplayan 1. Okulu derneğimiz tarafından aşağıda içeriği belirtilen 1 adet Spor Seti ile ödüllendirilecektir.

*1 adet Spor Seti, 3'er Adet Futbol, Basketbol, Voleybol Topu, 2 Çift Kaleci Eldiveni, 12 Adet Antreman Yeleği, 1 Adet Düdük, 1 Adet Atlama İpi ve 1 Adet Pompa’dan oluşmaktadır.

F) TARAFLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

Belediyenin Görevleri;
1. Kampanya sorumlusu tayin etmek,
2. Kampanya dâhilinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılması gereken resmi görüşmeler ve yazışmaları yapmak,
3. TAP tarafından temin edilecek kampanya malzemelerini teslim alarak her bir okulun ilgilisine teslim etmek,
4. Sınırlarındaki ilköğretim, ortaöğretim ve liseleri tespit etmek ve iletişim bilgileri, sorumlu öğretmen vb bilgileri içeren bir çizelge oluşturarak, okullarda biriken atık pilleri kayıt altına almak. Kampanya sonucunda çizelgeyi TAP’a teslim etmek,
5. Okullarda birikecek atık pilleri tutanak ile tartarak toplamak, üstü kapalı uygun bir yerde kampanya süresince depolamak. Kampanya sonunda toplanan atık pilleri TAP’a veya TAP anlaşmalı firmasına teslim etmek,
6. Kampanya esnasında yapılacak eğitim çalışmalarını düzenlemek veya düzenlenecek eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak.

TAP’ın Görevleri;
1. Kampanya sorumlusu görevlendirmek,
2. Kampanya için gerekli olan toplama kutularını, bilinçlendirme malzemelerini, ödülleri ve teşekkür belgelerini temin etmek,
3. Belediye tarafından düzenlenecek atık pil kampanyasıyla ilgili yapılacak eğitim çalışmalarına imkanlar dahilinde katılmak,
4. Belediye tarafından toplanacak atık pilleri bir tutanak nezdinde teslim almak ve bertaraf etmek,
5. Kampanya sonuçlarını değerlendirmek.

https://www.tap.org.tr

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr