SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / PROJELER / YEŞİL KARNE

"Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullara YEŞİL KARNE veriyoruz"

Yeşil karne, "Sıfır Atık Uygulama Rehberi" Sıfır Atık Uygulama Plânı kriterlerine göre "atık yönetimi", "su ve atık su yönetimi", "enerji verimliliği" başlıkları altında somut örnekler EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) altyapısı kullanılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaokullarda enerji verimliliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetleri kapsar.

Yeşil Karne,

- Atık önleme, azaltma, geri kazanım, su ve enerji verimliliğinden elde edilecek fırsat ve kazanımlar konusunda bilinç oluşturulacak,

- Önleme, azaltma ve geri kazanım yoluyla üretilen atık miktarını düşürmek isteyen okul/kurumlarımıza yol gösterilecek,

- Kamu binalarında oluşan farklı türdeki atıkların (belediye atıkları, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık motor yağları, atık sanayi yağları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve ömrünü tamamlamış araçlar) ilgili mevzuat gereğince nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilecek,

- Binalara ait su, enerji tüketimi ve atık oluşumu ile ilgili güvenilir verilerin oluşturulması ve bu verilerin izlenmesi/doğrulanması için uygulama plânları oluşturulacak,

- Enerji, su verimliliği ve atık önleme ile uygulama plânına göre belirlenen kriterlere göre okullar değerlendirilip, iyi örnekler ödüllendirilecektir.

Yeşil Karne, EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) bilgi bankası ile geçmişteki enerji tüketimleri üzerinden yapılacak analiz ve değerlendirmeler sayesinde enerji verimliliği alanında sürdürülebilir enerji politikası oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınarak ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanacaktır.