PLASTİK KAPAK TOPLAMA ROJESİ

SIFIR ATIK / PLASTİK KAPAK TOPLAMA PROJESİ

PLASTİK KAPAK TOPLAMA PROJESİNİN UYGULANMASI

Projenin Süresi
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Başlangıç: 1 Ocak 2023 Bitiş: 15 Mayıs 2023

Projenin Uygulanma Basamakları

  1. Proje ile ilgili resmî duyuruların okul ve kurumlara yapılması
  2. Okullarda proje afişlerinin ve videolarının gösterilmesi
  3. Okul öğrencilerine ve velilerine proje ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması
  4. Plastik kapakların ayrı toplanması
  5. Toplanan plastik kapakların okul geçici atık depolama alanlarında depolanması
  6. Plastik kapakların atık toplama görevlilerine teslim edilmesi
  7. Plastik kapakların teslim edilirken okula tanımlanan sıfır atık QR kodunun okutularak görevliler tarafından EVEP Sistemi'ne yüklenmesi
  8. Toplanan plastik kapaklarla ilgili dönemlik verilerin EVEP Sistemi'nde raporlanması
  9. Raporlama sonucunda dereceye giren okullara ödüllendirmelerinin yapılması

Projeden Elde Edilen Gelirlerin Kullanımı
Projeden elde edilen gelir; okullardaki enerji verimliliği çalışmalarında, okulların enerji maliyetlerinin düşürülmesinde, okullarda yapılan enerji verimliliği ve çevre projelerinin desteklenmesinde, çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarda kullanılacaktır.

Projenin Ödüllendirmeleri

5 Haziran 2023 Çevre Günü'nde yapılacaktır.

Proje sonuçlarına göre dereceye giren okullara şu ödüller verilecektir:

Akülü Tekerlekli Sandalye, Tekerlekli Sandalye, Medikal Malzemeler, İşitme Cihazı, Koltuk Değneği

Ödüllendirmeler puan sistemiyle yapılacaktır. Tüm proje sonuçlarının ödüllendirilmesi kendi içerisinde, okulların öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak atık miktarı ile belirlenecektir.

Puan sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgi EVeP16'da yayınlanacak, okullara da resmî yazı ile bilgi verilecektir.

https://sifiratik.gov.tr/

Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr