BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİ

SIFIR ATIK / BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİ

BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA PROJESİNİN UYGULANMASI

Projenin Süresi

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı

Başlangıç: 1 Ocak 2023 Bitiş: 15 Mayıs 2023

Projenin Uygulanma Basamakları

  1. Proje ile ilgili resmî duyuruların okul ve kurumlara yapılması
  2. Okullarda proje afişlerinin ve videolarının gösterilmesi
  3. Okul öğrencilerine ve velilerine proje ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması
  4. Atık yağların ayrı toplanması
  5. Toplanan atık yağların okul geçici atık depolama alanlarında depolanması
  6. Atık yağların atık toplama görevlilerine teslim edilmesi
  7. Atık yağların teslim edilirken okula tanımlanan sıfır atık QR kodunun okutularak görevliler tarafından EVEP Sistemi'ne yüklenmesi
  8. Toplanan atık yağlarla lgili dönemlik verilerin EVEP Sistemi'nde raporlanması
  9. Raporlama sonucunda dereceye giren okullara ödüllendirmelerinin yapılması

Projeden Elde Edilen Gelirlerin Kullanımı

Proeden elde edilen gelir; okullardaki enerji verimliliği çalışmalarında, okulların enerji maliyetlerinin düşürülmesinde, okullarda yapılan enerji verimliliği ve çevre projelerinin desteklenmesinde, çevrenin korunması ile ilgili çalışmalarda kullanılacaktır.

Projenin Ödüllendirmeleri

5 Haziran 2023 Çevre Günü'nde yapılacaktır.

Proje sonuçlarına göre dereceye giren okullara şu ödüller verilecektir:

Deterjan ve Sabun Seti, Temizlik Seti.

Ödüllendirmeler puan sistemiyle yapılacaktır. Tüm proje sonuçlarının ödüllendirilmesi kendi içerisinde, okulların öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak atık miktarı ile belirlenecektir.

Puan sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgi EVeP16'da yayınlanacak, okullara da resmî yazı ile bilgi verilecektir.


Sıfır Atık İletişim: sifiratik16@meb.gov.tr

Okul Kumbaralarından Örnekler