SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK KURULUMU / İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ VE TEMİN

4- İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin

Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

Ekran 1: Geri Dönüşüm Kutusu İhtiyaçları

Ekran 2: Geri Dönüşüm Kutusu İhtiyaç Tespit Formu