SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / SIFIR ATIK KURULUMU / EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

5- Eğitim - Bilinçlendirme

Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOMİSYON BAŞKANI ŞUBE MÜDÜRLERİNE VERİLEN EĞİTİMLERDEN KARELER

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA KOORDİNATÖR OKUL MÜDÜRLERİNE VERİLEN EĞİTİMLERDEN KARELER

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİM SORUMLUSU OLAN OKUL MÜDÜRLERİNE VERİLEN EĞİTİMLERDEN KARELER

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ODAK NOKTASI EKİP BAŞKANLARINA VERİLEN EĞİTİMLERDEN KARELER